IPU's bestyrelse

Knud Odgaard Pedersen
Jesper Mørkhøj
Tina Moe
Klaus Schütt Hansen