Daniel Minzari

Mit primære fokus i arbejdet som specialistingeniør indenfor materiale- og overfladeteknologi hos IPU er at skabe værdi for kunder og samarbejdspartnere. Jeg er civilingeniør (materialeteknologi) og ph.d. fra DTU og har primært beskæftiget mig med korrosion, elektrokemi samt overfladeaktivering, karakterisering og modificering af en række forskellige materialer. Til daglig beskæftiger jeg mig med en bred vifte af teknologier, bl.a. med korrosion i elektronik og korrosion generelt, skadesopklaring, elektroformgivning af nanostrukturer og rådgivning om materialesystemer til hygiejniske miljøer.  Jeg tilegner mig hurtigt ny viden, og er ikke bange for at deltage i projekter, der kræver viden der ligger lidt uden for min komfort zone, da netop tværfaglig viden ofte er vejen til radikalt forbedrede løsninger. Jeg finder det fantastisk engagerende at se tekniske løsninger, som jeg har bidraget til, forbedre noget, f.eks. et produkts eller et materiales virke, pålidelighed eller en virksomheds konkurrenceevne. Jeg er nysgerrig af natur, og bidrager ofte til projekter med tværfaglig viden og ved at skære ind til problematikkens kerne. Ofte finder jeg, at den mest værdiskabende løsning, ikke nødvendigvis er at løse den foreliggende opgave, men at en holistisk betragtning af alle aspekter er nødvendig. Stiller man de forkerte spørgsmål, får man sjældent de rigtige svar.

  • Daniel Minzari linkedin
  • Specialistingeniør, ph.d.
  • Tlf: (+45) 51 92 53 54
  • dami@ipu.dk
  • Bygning: 425

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!