Hans G. Enggrob

Jeg er administrerende direktør i IPU og har det øverste ansvar for den daglige ledelse af virksomhedens aktiviteter. Som CEO er jeg desuden øverste ansvarlig for de øvrige datterselskaber i koncernen. Min baggrund er en civilingeniøruddannelse fra Aalborg Universitet og en Executive MBA uddannelse fra DTU Business, samt mange års international erfaring som rådgivende ingeniør, projektleder og direktør. Jeg har indgående kendskab til strategisk teknologisk udvikling og mekanismerne til dens udnyttelse til styrkelse af erhvervslivet og den enkelte virksomhed. Jeg er i øjeblikket bestyrelsesformand i virksomhederne Colipu A/S, Tomactech A/S og Arcanic A/S. 

  • Hans G. Enggrob
  • Administrerende direktør, CEO
  • Tlf: (+45) 45 25 46 01
  • hge@ipu.dk
  • Bygning: 404