Michael Penzien Facius

Som økonomichef i IPU er det mit job at sikre den økonomiske styring i IPU, IPU’s projekter og IPU’s datterselskaber.
Økonomiafdelingen varetager alle opgaver inden for debitor-, kreditor- og likviditetsstyring. Vi varetager endvidere HR-funktionen for IPU, herunder ansættelseskontrakter samt pensions- og forsikringsforhold.
Økonomiafdelingen udarbejder endvidere rapportering til organisationen, herunder måneds-, kvartals- og årsrapportering samt budgettering. Vi assisterer ligeledes i forbindelse med rapportering i fonds- og projektregnskaber.

  • Michael Penzien Facius
  • Økonomichef
  • Tlf: (+45) 45 25 46 04
  • mpf@ipu.dk
  • Bygning: 404

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!