Michael Penzien Facius

Som økonomichef i IPU er det mit job at sikre den økonomiske styring i IPU, IPU’s projekter og IPU’s datterselskaber.
Økonomiafdelingen varetager alle opgaver inden for debitor-, kreditor- og likviditetsstyring. Vi varetager endvidere HR-funktionen for IPU, herunder ansættelseskontrakter samt pensions- og forsikringsforhold.
Økonomiafdelingen udarbejder endvidere rapportering til organisationen, herunder måneds-, kvartals- og årsrapportering samt budgettering. Vi assisterer ligeledes i forbindelse med rapportering i fonds- og projektregnskaber.

  • Michael Penzien Facius
  • Økonomichef
  • Tlf: (+45) 45 25 46 04
  • mpf@ipu.dk
  • Bygning: 404