Kevin Rice

Mit overordnede ansvar er at opfylde kundebehov omhandlende modellering, regulering- og styringsalgoritmer af elektro-mekaniske systemer – opgaver der falder under min specialisering i mekatronik. Dette indebærer også udvikling af fejldetektering- og diagnosticeringsalgoritmer samt automationsopgaver.

Mit erfaringsgrundlag inden for R&D omhandler avancerede hydrauliske systemer, robotteknologi samt automotive- og powertrainteknologier (konventionel/elektrisk) opnået gennem en årrække ved udenlandske virksomheder. Ydermere har min tid hos Berkeley (University of California) givet stort indblik i avancerede reguleringsalgoritmer, såsom Model Predictive Control (MPC), nonlinear regulering og adaptive (learning) algoritmer.

Jeg tilegner mig hurtigt ny viden, og bliver motiveret af at arbejde med nye emner uden for min komfortzone. Jeg har en tværfaglig og holistisk tilgang til alle opgaver og problemstillinger, og kan med fordel indgå i alle udviklingsfaser af mekatroniske produkter og systemer.

 

  • Kevin Rice linkedin
  • Mechatronic Systems and Controls Engineer
  • Tlf: (+45) 45 25 47 51
  • ksr@ipu.dk
  • Bygning: 403