Maarten Winter

Mine primære fokusområder er termodynamik og softwareudvikling.

 Jeg tog min bachelorgrad i Anvendt Fysik i Holland (Saxion University of Applied Sciences), og min kandidat i Bæredygtig Energi på DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

I mine studier har jeg konstant fokuseret på bæredygtighed, termodynamik, termisk (sol-)energi, fluidmekanik, og opvarmning/køling.

 I et praktikarbejde og speciale-projekterne har jeg blandt andet sat et monitoreringssystem op, analyseret data fra målinger, assisteret med Particle Image Velocimetry (PIV)-målinger, og modelleret og simuleret et kraftværk i et komponent-baseret værktøj som jeg til sidst open-sourcede på https://github.com/mwoc/pydna

 Siden da har jeg fået erfaring inden for softwareudvikling, såsom programmering, at skrive tekniske specifikationer, og at koordinere med andre afdelinger.

Jeg kan godt lide at samarbejde med forskellige aktører i projekter, for at lave en så god løsning som mulig.

  • Maarten Winter
  • Civilingeniør
  • Tlf: (+45) 45 25 41 73
  • mw@ipu.dk
  • Bygning: 403