Ole Thomsen Buus

Jeg er ansat som ingeniør med fokus på softwareudvikling med speciale i computer vision og machine learning. Jeg har været ved IPU siden januar 2017.

Kandidatgraden fra Aalborg Universitet Esbjerg (2008) blev opnået i feltet ”datateknik” – et begreb der omhandler både professionel softwareudvikling og dets sammenspil med digital elektronik. Arbejde ledte mod Ph.d. graden ved Århus Universitet (2013) resulterede i en faglig bred forståelse af benyttelse af computer vision til estimering af processen i maskine til frøbehandling (sortering/rensning). En senere postdoc ansættelse ved DTU Compute, gav erfaring indenfor machine learning og design af eksperimenter. Dette var forbindelse med et 3-årigt EU-projekt. Her var målet, at udarbejde en ”kunstig næse”, som vha. machine learning tekniker, kunne detektere luftbårne partikler fra eksplosiver og narkotika. Computer vision var også en ret stor komponent i dette projekt.

  • Ole Thomsen Buus linkedin
  • Civilingeniør
  • Tlf: (+45) 45 25 46 54
  • otbu@ipu.dk
  • Bygning: 403