Ole Thomsen Buus

Jeg er ansat som ingeniør med fokus på softwareudvikling med speciale i computer vision og machine learning. Jeg har været ved IPU siden januar 2017.

Kandidatgraden fra Aalborg Universitet Esbjerg (2008) blev opnået i feltet ”datateknik” – et begreb der omhandler både professionel softwareudvikling og dets sammenspil med digital elektronik. Arbejde ledte mod Ph.d. graden ved Århus Universitet (2013) resulterede i en faglig bred forståelse af benyttelse af computer vision til estimering af processen i maskine til frøbehandling (sortering/rensning). En senere postdoc ansættelse ved DTU Compute, gav erfaring indenfor machine learning og design af eksperimenter. Dette var forbindelse med et 3-årigt EU-projekt. Her var målet, at udarbejde en ”kunstig næse”, som vha. machine learning tekniker, kunne detektere luftbårne partikler fra eksplosiver og narkotika. Computer vision var også en ret stor komponent i dette projekt.

  • Ole Thomsen Buus linkedin
  • Civilingeniør
  • Tlf: (+45) 45 25 46 54
  • otbu@ipu.dk
  • Bygning: 403

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!