Center for industriel anvendelse af CT-scanning

CIA-CT

– også kaldet CIA-CT.

CT-scanning åbner for revolutionerende muligheder og er derfor af meget stor interesse for producerende virksomheder inden for forskellige brancher. Med CT-scanning får industrivirksomheder mulighed for at se inde i produkterne i forbindelse med udvikling og produktion.

1. september 2009 startede det 4-årige innovationskonsortium op med det formål at skabe innovation og vækst i de deltagende virksomheder. Virksomhederne i konsortiet vil kunne fokusere på at udvikle spidskompetencer, der muliggør konkurrencedygtig produktion og understøtter virksomhederne i at bevare deres position i den skarpe globale konkurrence.

Målet med projektet er at udvikle nye metoder og teknologier, som kan gøre CT-scanning til et avanceret udstyr for måling i fremstillingsindustrien.

I spidsen for innovationskonsortiets ni partnere står DTU Mekanik, og IPU's deltagelse som arbejdsgruppeleder skal bidrage til udvikling af nye teknologiske serviceydelser. De deltagende videncentre repræsenterer hver for sig den bedste ekspertise inden for deres kompetenceområder.

Se yderligere oplysninger om konsortiet på hjemmesiden: www.cia-ct.mek.dtu.dk


Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • AdEC-projekt

  Avanceret overfladebehandling – reduktion af friktion i motorer IPU var i perioden 1/1-2013-31/12-2014 en af de centrale partnere i udviklingsprojektet AdEC ”Advanced low friction engine coatings... AdEC-projekt
 • Aquavalens

  IPU deltager som SMV i EU-projektet Aquavalens, der har til formål at beskytte europæernes sundhed ved at forbedre metoder til påvisning af patogener i drikkevand og vand der anvendes til madlavning... aquavalens
 • DOEFLAC

  IPU initierer og leder EUROSTARS-projekt inden for skæring med fiberlasere. Laserskæring er en meget udbredt og veludviklet produktionsteknologi. Den dominerende laserkilde til skæring har i 30 år... DOEFLAC

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!