Integregret modellering

Integreret modellering
I dag simuleres mange fremstillingsprocesser såsom støbning, svejsning, varmebehandling og plastisk formgivning med numeriske programmer med henblik på at optimere fremstillingsprocessen. Herved opnås en deloptimering af de enkelte processer.

Derudover analyseres brugsstadiet for de fleste emner også med strukturel modellering (CAE) for at sikre tilstrækkelig styrke. Da spændingssituationen ikke indgår i en sådan simulering, vil resultatet ofte være et overdimensioneret produkt.

En ny trend indenfor materiale- og procesforskningen er at koble flere beregningstyper sammen, således at eksempelvis procesanalysen integreres i en lastanalyse, hvorved emnets fremstillingsproces og brugsegenskaber kan optimeres samtidigt.

IPU kan med sine kompetencer indenfor alle faser af produktionen gennemføre en integreret modellering af produktet, hvor der tages hensyn til både materiale, processen og brugsstadiet. 

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Procesteknologi

  IPU behersker de fleste processer til fremstilling af produkter i konventionelle materialer som plast og metal. IPU kan være behjælpelig med procesoptimering og værktøjsdesign understøttet af numeriske... procesteknologi
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Akryl-modeller

  Skuemodeller der viser udvalgte principper og funktioner, kan fremstilles i transparente materialer så komplicerede bevægemønstre lettere kan ses. På billedet ses en tidlig funktionsmodel af cd-loaderen... akryl-model
 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!