Udvikling af NOx-sensor - nu i testfasen

Containerskip_285x160

IPU deltager som projektleder på et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO og NO2).

Sensorsystemet skal sikre en reduktion af emissionen sammen med en optimering af driften. Sensorsystemet skal kunne måle udledningen direkte ved emissionskilden og vil kunne anvendes i både nye og eksisterende installationer.

Projektets titel er "Sensors for Improved Environmental & Economic Performance in Marine Combustion" og er støttet af InnovationsFonden (tidl. Højteknologifonden). Projektet har en samlet ramme på ca. 30 mio. kr. og forløber til udgangen af marts 2015.

Projektet har kørt siden 2011 og er gået ind i en utroligt spændende fase hvor det udviklede system er monteret direkte på udstødningen, og nu afprøves i et af A. P. Møllers store containerskibe. Containerskibet med sensorsystemet har netop været på en lang tur fra Europa til Canada og retur. I skrivende stund er skibet på vej på endnu en tur. Databehandlingen fra de første store datasæt er allerede i gang.

Sensorsystemet er udviklet med sigte på de skærpede regler vedtaget i IMO, som træder i kraft allerede fra 2016. I disse nye regler er der i forhold til i dag tilladt markant lavere NOx-udledning fra skibsfarten.
Note: IMO-reglerne gælder for nybygninger køllagt efter 1. januar 2016 i NOx-emission-kontrollerede områder. I dag er det kun 200 sømil omkring USA og Canada der er NOx ECA (Emission Controlled Area).

Når der kommer nye områder til, gælder disse kun for nybygninger køllagt efter den dato.
IPU bidrager med projektledelse samt elektronikkompetencer.

Partnere i projektet er:

Green Instruments A/S
A. P. Møller-Mærsk A/S
DTU (DTU Nanotech, DTU Kemiteknik og DTU Compute)
IPU

Billedet er venligst stillet til rådighed af A.P. Møller-Mærsk.

Se også:

 • Miljøteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, forskning og rådgivning inden for miljøteknologi. Arbejdet kan bla. omfatte procesanalyse, procesoptimering og -validering kombineret med miljøvurdering af processer... miljø
 • Polymerteknologi

  IPU tilbyder assistance til optimering af produkter, komponenter og processer inden for polymerteknologi. IPU kan rådgive om valg af det korrekte materiale i den aktuelle situation og har kendskab til... Polymerteknologi
 • Bæredygtighed

  Livscykluskonceptet IPU arbejder med livscykluskonceptet som en rød tråd i sine ydelser. Pointen er, at hvis produkter skal miljøvurderes, er det nødvendigt at inddrage alle relevante aspekter i hele... Bæredygtighed
 • Skadelige miljøgasser

  IPU bidrager til et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO og NO2). Sensorsystemet... skib
 • Aquavalens

  IPU deltager som SMV i EU-projektet Aquavalens, der har til formål at beskytte europæernes sundhed ved at forbedre metoder til påvisning af patogener i drikkevand og vand der anvendes til madlavning... aquavalens
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... mekatronik

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!