Materialetransport med Discrete Element Modelling (DEM)

Simulering af coating tabletter

For at imødekomme et stigende krav til hurtig udvikling og optimering af produktionsudstyr har IPU investeret i software, som gør det muligt at analysere materialetransport i udstyr, hvor hvert enkelt emnes bevægelse ikke er styret. Mange forskellige typer af materialetransport kan analyseres, så som spraycoating af tabletter i roterende tromler, sortering af emner i mekaniske sigter eller transport af materiale ved hjælp af transportbånd og skruetransportører.

Denne type af software gør det muligt, allerede på design stadiet, at analysere processer som tidligere har krævet at der blev fremstillet fuld scala prototyper. Ud over at optimere selve materialetransporten, er det også muligt at beregne de mekaniske påvirkninger på konstruktionerne og slidtagen på udstyret som resultat af materialetransporten. Hvorved det er muligt at reducere udviklings og drift-omkostninger yderligere.

Flasker på transportbånd
https://youtu.be/Pmh0WEXN7CM

Spraycoating i tromle
https://youtu.be/5POUd0Rz0RQ

Emner i vibrationsføder
https://youtu.be/gr9uXwXoETE

 

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Processimulering

  IPU har mange års erfaring med simulering af mekaniske og termiske processer typisk anvendt i fremstillingsindustrien. Eksempelvis efterspørges simulering og analyse af  massiv- og pladeformgivning... Processimulering, FEM
 • Dimensionering

  IPU har erfaring med dimensionering og optimering af maskiner og produkter. IPU anvender de nyeste Finite Element (FEM) baserede værktøjer, kombineret med analytiske modeller til at håndtere mekaniske... styrkeanalyse
 • Højstyrkebeton til facaderenovering

  For at efterisolere den ældre boligmasse samt modernisere det ydre indtryk, monteres der facadeelementer på de eksisterende ydervægge. Tykkelsen af facadeelementerne har stor betydning for den mængde... Connovate FEM
 • Få adgang til unik viden om fremstilling af små metalkomponenter.

  IPU har gennem 10 år arbejdet med fremstilling af små metalkomponenter gennem et antal internationale og nationale projekter. De små metalkomponenter, de såkaldte "miniatureemner", indgår i mange moderne... små metalemner

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!