BAT: Eksempel på elektronikprojekt

BAT

Projektets formål var at udvikle et nyt optisk måleinstrument.

Mange af apparatets funktioner kunne realiseres såvel elektrisk som mekanisk. Krav som stor pålidelighed, let betjening, let servicering og krav til produktions- teknologi var derfor i stor udstrækning bestemmende for fastlæggelse af funktionsdelingen mellem elektronik og mekanik.

Elektronikken blev herefter realiseret som en kombination af digital og analog elektronik. Med de aktuelle styktal har det været kostoptimalt at anvende færdige komponentblokke i størst mulig udstrækning.

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Elektronik

  IPU tilbyder rådgivning, opbygning og optimering af elektronik i forbindelse med udvikling af produkter og produktionssystemer. IPU er opdateret med den nyeste viden indenfor elektronikdesign, programmering... Elektronik
 • Geometrisk metrologi

  Grundlag for optimering af konstruktion, fremstilling og funktion IPU - Teknologiudvikling tilbyder bistand til anvendt metrologi (måleteknik) meget bredt som et alsidigt værktøj. Vi har avancerede... Måleplade
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • Svingninger i brokabler

    IPU har ekspertise inden for modellering, tolkning og kompensering af vibrationer i brokabler. Vores metoder er blandt andet baseret på monitorering af brokabelvibrationer og tilknyttede meteorologiske... brokabler
 • Ull Meter måler stress

  Ull Meter er et banebrydende måleinstrument til objektiv måling af den individuelle stress-tilstand. På samme måde, som en blodtryksmåler kan bestemme et blodtryk, giver Ull Meter et objektivt tal for... Ull Meter måler stress

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!