Eco-design: Bæredygtig produktudvikling

Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning og virksomheder indenfor produkter til forbrugere og industri ser selv sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening.

Eco-design er et produktudviklingsområde som indeholder værktøjer og frem-gangsmåder for miljømæssig analyse og løsningssyntese. Analysedelen kan basere sig på livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment - LCA) eller på mere kvalitative værktøjer, mens syntesedelen motiverer til kreativitet og innovation. På denne måde kan et Ecodesign-forløb - ud over en forbedring af produkters miljøegenskaber - frembringe helt nye, helhedsorienterede løsninger for at opfylde produktbaserede behov.

Løsning af miljøproblemerne forbundet med industrielle produkter og tilknyttede tjenester kræver et syn på produkternes totale livsforløb, dvs. på materialer, produktion, transport, anvendelse og bortskaffelse. For at kunne takle potentielle miljøproblemer mest effektivt skal miljøovervejelser således inddrages allerede i produktudviklingen på lige fod med bl.a. funktion, kvalitet og pris.

IPU arbejder systematisk med at forstå og løse udfordringerne på tre niveauer; fra implementering af løsninger til et strategisk plan med fokus på de bagvedliggende processer i den enkelte virksomhed:

 1. Eco-design Løsninger 
  Implementering af konkrete løsninger for direkte at forbedre produktets miljøperformance og realisere forretningspotentialer.
 2. Struktureret Eco-design
  En bredere indsats for at analysere produktet miljømæssigt for at identificere hotspots og oplagte forbedringspotentialer som afsæt for en fokuseret arbejde med optimering og design af produktet.
 3. Strategisk Eco-design proces
  Gennemgribende indarbejdning af ecodesign i virksomhedens interne processer baseret på analyse af eksisterende praksis, strategiske drivers og virksomhedens generelle situation.
IPU har en aktiv rolle i udviklingen af Eco-designområdet og har gennemført analyse- og udviklingsprojekter med fokus på miljøforhold og helhedsforbedringer i samarbejde med myndigheder og industrien, fx for plastindustrien, i møbelbranchen, elektronikbranchen og støberibranchen.

Ecodesign har ikke blot en positiv indflydelse på miljøet. Når IPU facilcitere Ecodesign projekter i virksomheder er vores erfaring, at der skabes stærkere forbindelser mellem afdelinger og der åbnes for en række nye muligheder for at innoverer og forbedre forretningen. 

Sideløbende med udviklingsprojekter har IPU publiceret bøger og afholder tilpassede kurser inden for Ecodesign-området.

Se også:

 • Eco-innovation

  Overblik over området for Eco-innovation. IPU yder rådgivning indenfor løsninger med konkrete miljøforbedringer samt bredere fremgangsmåder baseret på kvantitative og kvalitative analyser. cykellygter
 • Analyser og målsætning for bæredygtig innovation

  Markante miljøforbedringer for produkter opnås bedst igennem en bredere indsats baseret på miljømæssig analyse af produkter og processer for at identificere hotspots og de mest oplagte forbedringspotentialer... Miljøforbedringer
 • Strategisk Eco-design

  Ved at forankre Eco-design på højeste niveau opnås de fulde fordele såvel for miljø som forretning, spændende fra overholdelse af lovgivning til produkter med øget konkurrenceevne. Certificeringer og... miljø
 • Designorienteret LCA

  Er det nye produktkoncept mere miljøvenligt end det gamle og hvad kan forbedres? Designorienteret LCA sætter tal på miljøet - omkostningseffektivt og med minimalt besvær opnås hurtigt en god indikation.

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!