Agil udvikling

Kendskab til agile/accelererede udviklingsprocesser muliggør succesfuld gennemførelse af design- og udviklingsprojekter over betydeligt kortere tidsperioder end almindelige stage-gate projekter. Den høje fleksibilitet tillader usikre eksperimenter og hurtige ændringer gennem iterative designcyklusser som kan give ny viden, hurtig feedback og effektive resultater på meget kort tid.

IPU tilbyder rådgivning om og deltagelse i effektive og accelererede udviklingsprocesser med fokus på mange forskellige udviklingsaktiviteter:

 • Idégenerering, brainstorming, morfologi, inspirationsværktøjer
 • Konceptudvikling, udvælgelse,
 • Mock-ups, konceptmodeller, prototyper
 • Test, forsøgsopstilling, målbarhed og sammenligning

 Fordelene ved agile udviklingsforløb omfatter blandt andet:

 • Markant kortere tidsramme - hurtige resultater og læring
 • Høj fleksibilitet ved 'front-loading' - flere og mange ændringer er mulige i den tidlige udviklingsfase
 • Lavt ressourceforbrug - designs er endnu ikke fastlåst, og få ting skal derfor laves om
 • Iterativ fremgangsmåde - hurtige cyklusser afdækker et meget bredt løsningsrum allerede fra start

Agil udvikling2

Se også:

 • Industriel design

  Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber... Industriel design
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... DSH
 • Produktudvikling

  IPU skaber innovative løsninger baseret på anvendelse af de nyeste metoder og værktøjer til produktudvikling, kombineret med ekspertviden inden for processer og materialer. IPU vælges ofte som samarbejdspartner... Bike 2.0

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!