Metodeanvendelse

metodeanvendelse

IPU's arbejde inden for produktudvikling er blandt andet baseret på et meget bredt fundament af forskellige fremgangsmåder, metoder, værktøjer, tankemåder m.m. Flere af disse er udviklet af IPU i samarbejde med DTU og med dansk industri og er baseret på praktisk produktudviklingsarbejde.

Blandt elementerne kan nævnes:
KJ-metode
QFD-analyse
Beherskelse af tværfaglighed (mekatronik)
Kreativ og systematisk løsningsopsøgning
DFM-fremgangsmåde
PFMP (Product Family Master Plan)
Integreret Produktudvikling
Indsatsniveauer
Benchmarking
Idealkonceptskabelse
Problemløsningsmodeller
Metoder til vurdering og udvælgelse
Brugerbaseret produktudvikling
Designprocesstyring
Systematisk teknologisøgning
Projektstyringsværktøjer
Produktlivsanalyse og produktlivskonstruktion
Konceptualisering
Identifikation af kriterier
Modelleringsteknikker på mange niveauer
Faseopdeling
Systematisk produktsøgning
Konkurrentanalyse
Grundspecifikation (GS)
Projekt GS
Produktmodeller
Identifikation af konstruktive frihedsgrader
Interessentanalyse
Allokering af løsningsrum
Simulering
Karakterbeskrivelser

Dette fundament er under konstant udvikling og tilpasning og er med til at sikre at IPU kan skabe innovative løsninger og gennemføre komplette udviklingsprojekter fra de tidligste faser til produktionsindkøring.

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Produkt-service systemer

  For mange kunder er det ikke det fysiske produkt som efterspørges, men brugen og nytten af produktet. I stigende grad ønsker kunder ikke at bekymre sig om installation, vedligeholdelse eller bortskaffelse... PSS
 • Produktudvikling

  IPU skaber innovative løsninger baseret på anvendelse af de nyeste metoder og værktøjer til produktudvikling, kombineret med ekspertviden inden for processer og materialer. IPU vælges ofte som samarbejdspartner... Bike 2.0
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!