Produkt/service-systemer (PSS)

For mange kunder er det ikke det fysiske produkt som efterspørges, men brugen og nytten af produktet. I stigende grad ønsker kunder ikke at bekymre sig om installation, vedligeholdelse eller bortskaffelse - de er interesseret i funktionaliteten når produktet anvendes.

Produkt/service-systemer (PSS) er en innovationsstrategi der integrerer produkter og tjenesteydelser i et system der kontinuerligt fokuserer på brugsværdien af produkter i forhold til kundens aktiviteter. Idéen er at kunden kun betaler for brugen af produktet når behovet opstår, og at det fysiske produkt kan ændre status; i nogle tilfælde forbliver produktet i virksomhedens ejerskab og ansvar igennem hele livet. På denne måde kan virksomheden understøtte deres kunders aktiviteter og forbedre produkterne så de optimeres kundens behov, hvad enten det er øget pålidelighed, reducerede driftsomkostninger, forlænget levetid for produktet, osv... PSS repræsenterer dermed samtidig en troværdig og opnåelig tilgang til bæredygtig forretningsskabelse til gavn for både bundlinje, kunden og miljø.

PSS giver virksomheder nye muligheder:

 • Konkurrence der ikke længere kun er baseret på pris, tid og teknisk kvalitet, men på de parametre der skaber værdi for kunden.
 • Ansvar for det fysiske produkt sikrer virksomheden (og myndigheder) at produktet bruges, vedligeholdes og bortskaffes på en optimal måde gennem hele dets liv.
 • Indsigt i kundens aktiviteter der tillader systematisk opsamling af viden til udvikling af nye produkter og serviceydelser.
 • Ejerskab af de fysiske produkter kan forblive hos den producerende virksomhed gennem hele produktets liv, således at brug af naturlige ressourcer kan rationaliseres ved genbrug, opgradering og fornyelse af produkter i et effektivt lukket system.
 • Opsyn og kontrol over produkter gennem hele produktlivet giver gode betingelser for sikring af kvalitet og opfyldelse af miljøkrav.

I PSS flyttes fokus i produktudvikling fra at kunne sælge så mange produkter som muligt til at udvikle produkter og servicer der tilbyder kunden lige præcis det han/hun har behov for.

IPU tilbyder virksomheder og organisationer konsulentbistand til at udvikle PSS koncepter der kan skabe en bæredygtig forretning baseret på eksisterende kompetencer og produkter. IPU er førende indenfor området i tæt samspil med den nyeste forskning ved DTU, eksempelvis som central partner i innovationskonsortiet, PROTEUS. Vi fokuserer på hvad produktets grundlæggende funktion betyder for kundernes aktiviteter og udarbejder idéer til hvordan en kombination af produkter og serviceydelser bedst kan understøtte disse aktiviteter. IPU har erfaringerne til samtidig at vurdere disse koncepter ud fra tekniske, forretnings- og miljømæssige aspekter.

Se også:

 • Bæredygtigt design af produkter og processer

  Eco-design løsninger for at forbedre miljøperformance og forretningspotentiale. bio castor
 • Analyser og målsætning for bæredygtig innovation

  Markante miljøforbedringer for produkter opnås bedst igennem en bredere indsats baseret på miljømæssig analyse af produkter og processer for at identificere hotspots og de mest oplagte forbedringspotentialer... Miljøforbedringer
 • Eco-innovation

  Overblik over området for Eco-innovation. IPU yder rådgivning indenfor løsninger med konkrete miljøforbedringer samt bredere fremgangsmåder baseret på kvantitative og kvalitative analyser. cykellygter
 • PROTEUS

  IPU deltog som teknisk servicepartner i innovationskonsortiet PROTEUS. Igennem 4 år er en velfunderet grobund skabt for udvikling og implementering af Produkt-Service Systemer i danske virksomheder. PROTEUS
 • Konkurrence potentialet i Eco-innovation

    Identificer produktets miljø-konkurrence potentiale:   – optimer konkurrencefordele på et globaliseret marked Miljø som konkurrenceparameter får i de kommende år stigende betydning. Videnstunge, højteknologiske...
 • Konstruktion med bioplast

  Bioplast benyttes i stigende grad til at erstatte konventionel plast af de udbredte typer, fx polyethylen, men nu også mere krævende plasttyper så som polyamid og fiberforstærkede materialer hvor autoindustrien... bio castor

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!