Projekledelse

projektledelse

At gennemføre et produktudviklingsprojekt kræver projektledelse. Projektlederens vigtigste opgaver er at planlægge, igangsætte og koordinere de mange aktiviteter som skal gennemføres før et nyt produkt kan indgå som en del af virksomhedens produktprogram. En professionel projektleder søger naturligvis at nå de faglige mål samtidig med at terminer og budgetter overholdes. Hvis projektet skifter retning i projektforløbet, er det projektlederens ansvar at finde det bedste kompromis imellem resultatskabelse, terminer og økonomi. Herefter afstemmes dette med virksomhedens beslutningstagere.

Ved projekter som har karakter af projektering hvor alle delprocesser er kendte, er projektlederens opgaver ofte rent administrative, og har fokus på planlægning, økonomi, igangsætning og opfølgning. Disse projekter har typisk et lille indhold af egentlig udvikling, og projektlederen behøver ikke altid at have høj faglig kompetence på området, men skal naturligvis stadig beherske professionel projektledelse.

IPU stiller projektlederkompetence til rådighed for denne type projekter. Efter behov kan der sammensættes en projektgruppe bestående af IPU medarbejdere og virksomhedens egne medarbejdere.

I projekter hvor udviklingsdelen er relativt stor, er det nødvendigt at projektlederen har faglig kom-petence inden for det konkrete område. Hvis ikke projekt-lederen her har den faglige kompetence og til fulde har overblik over projektet, bliver det vanskeligt at styre retningen når der dukker nye aspekter op som kræver ændringer i projektet. Hos IPU er de fleste projekter udviklingsorienterede og med et fagligt indhold som ligger omkring IPU's kernekompetencer. Bemandingen består derfor typisk af en projektleder med faglig kompetence inden for projektets hovedområde, samt et antal projektmedarbejdere som hver har kernekompetencer inden for udvalgte områder omkring produktudvikling. Efter behov tilknyttes specialister fra DTU eller andre institutioner til projektet.

IPU stiller et udviklingsteam til rådighed for gennemførelse af denne type projekter. Som oftest vil IPU’s udviklingsteam gå ind i et tæt samarbejde med virksomhedens egne medarbejdere for at sikre at den rigtige retning i projektet holdes.

projektledelse

Se også:

 • Polymerteknologi

  IPU tilbyder assistance til optimering af produkter, komponenter og processer inden for polymerteknologi. IPU kan rådgive om valg af det korrekte materiale i den aktuelle situation og har kendskab til... Polymerteknologi
 • Innovationssupport

  IPU tilbyder samarbejdsparterne support til deres innovationsprocesser. Vi kan supplere i de tidlige faser i en innovationsproces, eller vi kan inddrages når en idé skal realiseres i produktion og salg... test
 • Skadelige miljøgasser

  IPU bidrager til et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO og NO2). Sensorsystemet... skib
 • Udvikling af NOx-sensor - nu i testfasen

  IPU deltager som projektleder på et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO... Containerskip_285x160
 • Datavejer

  »Datavejemaskiner benyttes i industrien, når produkter skal afvejes hurtigt og præcist. DW-80 er én af enkotecs avancerede datavejere, som kan afveje produkter, eksempelvis grøntsager, med en hastighed... datavejer

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!