Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling

Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling

Titel: Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling
Forfattere: Tim McAloone, DTU Management & Niki Bey, IPU Produktudvikling

Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning af metoder til og erfaringer med miljørigtig produktudvikling i danske og internationale virksomheder samt en række workshops med industrivirksomheder, præsenterer vi denne Guide, som hovedsageligt er rettet mod produktudviklere, og som vil hjælpe med at bygge miljøtænkning ind i udviklingsforløb og dermed ind i produkterne.

Bestil: se DTU Management Enginering for mere information om guiden

Se også:

 • Strategisk Eco-design

  Ved at forankre Eco-design på højeste niveau opnås de fulde fordele såvel for miljø som forretning, spændende fra overholdelse af lovgivning til produkter med øget konkurrenceevne. Certificeringer og... miljø
 • Analyser og målsætning for bæredygtig innovation

  Markante miljøforbedringer for produkter opnås bedst igennem en bredere indsats baseret på miljømæssig analyse af produkter og processer for at identificere hotspots og de mest oplagte forbedringspotentialer... Miljøforbedringer
 • Bæredygtighed

  Livscykluskonceptet IPU arbejder med livscykluskonceptet som en rød tråd i sine ydelser. Pointen er, at hvis produkter skal miljøvurderes, er det nødvendigt at inddrage alle relevante aspekter i hele... Bæredygtighed
 • Eco-design: Bæredygtig produktudvikling

  Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning og virksomheder indenfor produkter til forbrugere og industri ser selv sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening. Eco-design er...
 • Miljøhensyn i produktudvikling

  Titel: Miljøhensyn i produktudvikling Forfattere: Olesen, J., Michael Hauschild Udgivelsesinfo: IPU 1998 Pris: 495,- ekskl. moms Bestil: tp@ipu.dk Miljøhensyn i produktudvikling
 • Miljørigtig konstruktion (DFE)

  Industrien bliver mere og mere præget af miljørelaterede krav inden for både produkt- og produktionsområder. Formålet med kurset er at introducere emnet 'Miljørigtig konstruktion', at dyrke miljørigtig... DFE

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!