Store penge i skadesopklaring og forebyggelse

Maling skade

Som ingeniører er vi vant til at designe, udvikle og bygge tekniske løsninger til ethvert tænkeligt formål. Omkostningerne hertil er ofte –naturligt nok– styrende for indsatsen. Hvad der imidlertid ofte overses, er kontrol af omkostninger til vedligeholdelse pga. slid, hurtigere slid end antaget samt uforudsete nedbrud (skader) i sådanne løsninger. Prisen for at rette op på skader kan langt overstige de oprindelige omkostninger hvis vedligeholdelse samt risiko for skader ikke er nøje indregnet. National Association of Corrosion Engineers (NACE [1]) estimerede at omkostninger forårsaget af korrosion og forebyggelse heraf i USA alene beløber sig til $276 milliarder (i 2002). Det svarer til mere end 3% af USA’s bruttonational produkt. Korrosion er langtfra den eneste skadesomkostning. Nedbrud sker i produktionsapparater, transport og infrastrukturer i en lang rækker industrier, ligesom der løbende er behov for vedligeholdelse. Erhvervs- og produktansvarsforsikringer kan tegnes til dækning af sådanne skader, hvorimod store virksomheder ofte vælger at være selvforsikrende. Behovet for avanceret viden på tværs af fagdiscipliner, samt nytænkning og innovation er ligeså stor ved skadesopklaring af eksisterende løsninger som ved udvikling af nye produkter og teknologier. IPU har over en lang årrække været specialist i skadesopklaring og forebyggelse. Nye digitale teknologier og simuleringsmodeller giver mulighed for ”intelligente løsninger” indenfor skadesopklaring og forebyggelse.     [1] “Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United States”, PUBLICATION NO. FHWA-RD-01-156, NACE International, https://www.nace.org/Publications/Cost-of-Corrosion-Study/

Se også:

 • Skadesanalyse og -opklaring

  IPU forestår effektiv og hurtig skadesanalyse og -opklaring Vi tror på og arbejder efter devisen: Saml det rigtige team til opgaven og stil de rigtige spørgsmål. For at kunne gøre dette kræves det... skadesopklaring
 • Analyser og test

  IPU udfører alle former for test og analyser indenfor vores fagområder. Testene udføres som enkeltstående tests men den store fordel ved at benytte IPU er muligheden for at få analyseret og tolket testen...
 • Materialer og overflader

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning, forskning og optimering inden for området materiale- og overfladeteknologi. Vi er opdaterede med den nyeste viden inden for udviklingsmuligheder, karakteriseringsmetoder...
 • Vibrationsanalyse – Fejldiagnostisering af udstyr og maskiner

  Som led i fejldiagnostisering, skades- og havarianalyse samt optimering af procesudstyr og maskiner, tilbyder IPU at udføre måling og analyse af vibrationer.  Vibrationsdata indsamles ved at fastgøre... vibrationer
 • Optimering af materialesystemer til gulvoverflader

  IPU har indgående kendskab til samspillet mellem gulvsystemers materialer og rådgiver om hvordan man undgår driftstop i hygiejniske miljøer forsaget af fejl i gulve. gulve
 • Korrosion og korrosionsbeskyttelse

  IPU tilbyder rådgivning inden for korrosionsteknologi og korrosionsbeskyttelse. Vi rådgiver vedrørende materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række korrosive miljøer med... korrosion

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!