Fem-forging

Fem-forging

Produktion af koldflydepressede komponenter foregår meget ofte hos "små- og mellemstore virksomheder" (SMV). Sådanne virksomheder har svært ved at bære omkostningen til en fuldtidsansat udviklingsingeniør, der simulerer processerne ved at anvende numeriske metoder. Alternativet er at designe processen ud fra erfaringer eller købe den nødvendige konsulentassistance. En sådan service leverer IPU til mange danske og internationale virksomheder. Men flere og flere virksomheder ønsker at have kompetencen "in-house".

En virksomhed, som beskrevet ovenfor, vil have stor fordel af at være tilknyttet IPU's nyeste projektsamarbejde. Her har et antal SMV'ere og forskningsinstitutioner i England, Italien, Spanien og Danmark indgået et samarbejde om at udarbejde undervisningsmateriale og øvelser, der gør virksomhederne i stand til selv at gennemføre simuleringerne og træffe de "rigtige" valg i forhold til software, opbygning af en numerisk model samt tolkning af resultater. I forbindelse med projektet skal der bruges et antal repræsentative cases, hvor danske virksomheder har mulighed for at få analyseret deres fremstillingsprocesser. Hvis du mener, at dette kunne være relevant for din virksomhed, så kontakt IPU snarest.

Projektet er støttet af EU gennem "Leonardo-programmet".

Se også:

  • Massiv/plade

    IPU benytter nogle af verdens førende eksperter indenfor plastisk formgivning i særdeleshed koldflydepresning. Inden for pladeformgivning bruger IPU SPIF (Single Point Incremental Forming) til fremstilling... massiv forgivning
  • Bio- og fødevareteknologi

    IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
  • Pressestivhed

    Maskinens stivhed er afgørende for kvaliteten af produktet Ved koldflydepresning produceres ofte emner med en utilfredsstillende nøjagtighed selv om værktøjerne fremstilles med størst mulig præcision... Pressestivhed

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!