inSPIRe

inSPIRe

IPU deltager som underleverandør  i ”InSPIRE”, der er et SPIR-projekt under Det Strategiske Forskningsråd. IPU’s rolle er at undersøge såvel materialeteknologiske samt mekaniske faktorers indflydelse på slid af skærende udstyr i fødevarebranchen. Kombineret med bidrag fra de andre projektpartnere fra DTU, Force og DMRI skabes der i projektet basis for at kunne forbedre de eksisterende skæreprocesser. Sådanne forbedringer vil kunne medføre store besparelser for de involverede virksomheder.

IPU har udviklet en metode og tilsvarende udstyr til replika af skærende æg. Hermed er det muligt at følge den geometriske udvikling af en overflade (slid) med kun mindre afbrydelser i produktionen. Metoden er succesfuldt demonstreret hos en større dansk fødevareproduktionsvirksomhed. Det forventes at der på baggrund af metoden og de efterfølgende analyser kan opnås væsentligt bedre forståelse for de mekanismer, der hersker i processen.

En forøget levetid opnås naturligvis ikke kun ved at kende de mekanismer og effekter, der opstår under udskæring af fødevarer. Ved at sammenholde procesforholdene med den viden IPU og DTU har om materialer, deres sammensætning og fremstillingsprocesser, forventes det, at der kan opnås væsentligt længere levetid for skærende værktøjer inden for fødevarebranchen.

INSPIRe

Se også:

 • Bio- og fødevareteknologi

  IPU tilbyder udviklingsarbejde, rådgivning og optimering i bio- og fødevareteknologi. Vores fokusområder er: Forarbejdning, konservering, pakning og opbevaring af råvarer og produkter. Hygiejne og analyser... bio- og førevareteknologi
 • Fejldetektering og diagnose

  IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret... Sensor
 • Hygiejnisk design

  Er der styr på renheden i produktionsmiljøet? Inden for både fødevare-, medicinalindustri og kemisk industri såvel som andre brancher, er det afgørende at udstyret kan gøres effektivt rent for at undgå... test
 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet
 • AdEC-projekt

  Avanceret overfladebehandling – reduktion af friktion i motorer IPU var i perioden 1/1-2013-31/12-2014 en af de centrale partnere i udviklingsprojektet AdEC ”Advanced low friction engine coatings... AdEC-projekt
 • Den kreative dialog

  Nokia har ved flere lejligheder trukket på IPU’s ekspertise inden for blandt andet metode og materialeforskning. Civilingeniør Ralf Poder fra Nokias R&D-afdeling forklarer her om fordelene ved denne... Den kreative dialog

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!