Korrosion i mejerirør

Korrosion i mejerirør

Korrosionsmålinger betyder millionbesparelser for mejeriproducenterne

Der er hyppigt fejl i de rustfri mejerirør, som mejerierne modtager fra de forskellige underleverandører. Det kan være alt fra synlige porer til dårligt udførte svejsninger. Hos mejerigiganten Arla Foods arbejder chefingeniør Erik-Ole Jensen med at afsløre sådanne fejl og deres kilder. En stor del af fejlene er dog ikke umiddelbart synlige og kræver laboratorietests for at diagnosticeres korrekt. Erik-Ole Jensen har gennem lang tid samarbejdet med IPU, som udfører de korrosionsanalyser og korrosionstest, der også kan identificere usynlige fejl.

Fejlfinding forhindrer mejerilukning

”Arla Foods har flere forskellige leverandører af rustfri mejerirør, og billedet er entydigt: De seneste år har der været stigende problemer med kvaliteten af leverede mejerirør. Sidste års tests viste rust og fejl i mange leverancer”, forklarer Erik-Ole Jensen. Han siger videre: ”Det handler om trecifrede millionbeløb i tab, hvis et mejeri må lukkes i nogle måneder pga. af fejl i mejerirør. Der er typisk anvendt adskillige kilometer rør fra den samme leverandør i et stort mejeri, og hvis fejlene er systematiske skal alle rør skiftes. Vi kan i værste fald være tvunget til at lukke mejeriet i en periode. Arla Foods kan ikke leve med en sådan usikkerhed, og det er derfor jeg bruger så meget tid på at tjekke leverancerne.”

Synlige rustpletter afsløres naturligvis omgående, men der er en vifte af problemstillinger, som ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje. Erik-Ole Jensen anvender i stort omfang IPU til at varetage den detaljerede analyse. ”Arla Foods har stor glæde af samarbejdet med IPU. Når jeg eksempelvis opdager en udvendig eller indvendig misfarvning på en leverance, får jeg mistanke om, at der kan være større problemer, og så beder jeg om en test. I et sådant tilfælde viste IPU’s test ganske rigtigt problemer med korrosion. I et andet tilfælde var der problemer i rørets langsgående svejsning. Der var mikroskopiske porer i svejsningen, og sådanne porer kan i løbet af få uger potentielt føre til både mikrobakteriel vækst samt give spaltekorrosion.”

Dårlige svejsninger og medfølgende korrosionsudvikling er et problem for slutbrugere som Arla Foods, men også de mindre virksomheder, som er underleverandører, bliver tynget hårdt, hvis der opdages fejl. Virksomhederne har ikke selv mulighed for at gennemføre grundige tests af de leverede mejerirør, og de må derfor videresende rørene til slutbrugerne i tillid til, at leverancen er i orden. Arla Foods vil naturligvis helst undgå erstatningssager på grund af fejlleverancer, så det er også af hensyn til Arla Foods underleverandører, at Erik-Ole Jensen tester rørene grundigt, inden de monteres i mejeriet.

Forbedrede test og svejsekatalog

Erik-Ole Jensens besked til IPU kan fx lyde: Mistanke om problemer med langsgående svejsning eller mistanke om overflade med dårlige korrosionsegenskaber. Undersøg for pletter/huller og korrosionsegenskaber. Det kan også være leverancer fra flere forskellige rørproducenter, der ønskes testet mod hinanden. I et laboratorium på Danmarks Tekniske Universitet gennemfører IPU de bestilte målinger og den tilhørende karakteristik fremsendes i rapportform.

De elektrokemiske målinger bliver ofte hos IPU udført på et specielt mikroelektrokemisk måleudstyr, som er udviklet af Lektor Rajan Ambat fra DTU. Udstyret gør det muligt selektivt at undersøge et lille areal af en overflade. Der er ikke tale om en standardiseret test som fx en ASTM test, men ifølge civilingeniør Mikkel Østergaard Hansen fra IPU er der en række fordele ved udstyret. ”Det er eksempelvis nemt for os at præparere materialet, og derfor kan testresultatet ofte leveres efter blot få dage. IPU’s test har desuden større følsomhed end de standardiserede tests. Vi måler kun på små områder af emnet, fra 100 μm2 til 1 mm2 i areal. ASTM viser til sammenligning kun gennemsnitsmåling over større arealer. Derved risikerer man at små udsving bliver overset i ASTM. Derudover har teknikken en lateral opløsning helt ned til ca. 200 μm, hvilket gør os i stand til at skanne og måle variationer i korrosionsegenskaberne hen over et emnes overflade. Det kunne fx være variationerne i et emnes korrosionsegenskaber på tværs af en svejsning. Vores resultater efter målinger på de tilsendte prøver er forbløffende. Der kan sagtens være en faktor på flere tusinde fra bedst til dårligst, når vi laver rangordnede tests af fejl i svejsninger i ellers principielt ens produkter”, slutter Mikkel Østergaard Hansen.

Erik-Ole Jensen påpeger til sidst at der, efter hans mening, ofte savnes tilstrækkelig ekspertise, når det drejer sig om korrosionsskader i rustfrit stål som følge af fejl i forbindelse med svejsning. Han har derfor bedt IPU om også at levere data til et planlagt katalog over de hyppigst forekommende svejsefejl og deres konsekvens for korrosionsegenskaberne. Kataloget skal indeholde beskrivelser af samtlige fejlmuligheder med tilhørende fotos samt deres konsekvens for korrosionsegenskaberne. På den måde bliver det fremover nemt at demonstrere, hvilke problemer der følger med de forskellige fejlkilder. Erik-Ole håber på den måde at bidrage til at forbedre kvaliteten af både fremtidige mejerirør og andre produkter af rustfrit stål.

Korrosion i mejerirør

 

Foto1: En svejsefejl til undersøgelse i IPU’s test. I dette tilfælde har der været for højt iltindhold under svejsningen. Resultatet er øget sårbarhed for korrosion (de mørke baner over og under svejsningen).

Korrosion i mejerirør

Foto 2: Mikkel Østergaard bag det nyudviklede testudstyr i et af DTU’s laboratorier. Testmetoden er udviklet af Lektor Rajan Ambat fra DTU, og udstyret er bygget af DME - Danish Micro Engineering A/S.

Korrosion i mejerirør

Foto 003: Tippen på testudstyret føres over mejeri-røret, der ønskes undersøgt. IPU kan afsløre svejsefejl på områder med en diameter helt ned til 100 μm.

Se også:

 • Hygiejnisk design

  Er der styr på renheden i produktionsmiljøet? Inden for både fødevare-, medicinalindustri og kemisk industri såvel som andre brancher, er det afgørende at udstyret kan gøres effektivt rent for at undgå... test
 • Korrosions- og slidbeskyttelse

  IPU tilbyder rådgivning indenfor slid og korrosionsteknologi samt tilhørernde beskyttelsesmuligheder. Vi kan rådgive vedr. materialevalg, konstruktionsvalg og beskyttelsesmuligheder i en lang række... Korrosion i svejsninger
 • Korrosions- og slidtest

  IPU tilbyder virksomheder rådgivning indenfor korrosions- og slidtests. Et meget bredt spektrum af test og analyser muligheder kan inddrages ved samarbejde med IPU, idet IPU på en fleksibel måde kan... korrosion og slidbeskyttelse
 • Korrosion i svejsninger

  IPU anvender ny målemetode til at finde overflade- og svejsefejl Der er hyppigt fejl i de rustfri mejerirør, som mejerierne modtager fra de forskellige underleverandører. Det kan være alt fra synlige... Korrosion i svejsninger
 • DTU Center for Hygienic Design

  DTU Center for Hygienic Design has been established in cooperation between DTU Food and IPU. Focusing on hygienic design the center will offer consultancy for the biotech and food industry, test and... EHEDG indvielse

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!