Miljøguide

Støberi

For at gøre miljødata anvendelige uden brug af avancerede beregningsværktøjer har IPU i samarbejde med Teknologisk Institut og Danske Støberiers Brancheforening udviklet et forenklet beregningsværktøj til jern- og metalstøberibranchen.

Datagrundlaget i det forenklede beregningsværktøj er det samme som i UMIP/GABI-databasen, men data er overført til et regneark, og resultaterne er mindre detaljerede. Det forenklede beregningsværktøj er udviklet med henblik på at støtte støberierne i udarbejdelsen af grønne regnskaber og til miljømæssig sammenligning af forskellige alternative støbeprocesser.

For at gøre værktøjet bredt anvendeligt i støberibranchen indeholder det, ud over støbeprocesserne, en række alternative fremstillingsprocesser som svejseprocesser, bearbejdningsprocesser, transportprocesser med videre. Støberierne har derfor mulighed for at sammenligne alternativer helt tilbage fra minedriften og frem til aflevering hos kunden.

Projektet er gennemført i samarbejde med en række jern- og metalstøberier, som venligst har stillet deres processer og data til rådighed for projektet.

Se også:

  • Støbning

    IPU tilbyder rådgivning inden for støberiteknologi. Der tilbydes ydelser lige fra produktoptimering til støbning, valg af materiale/legering, lokalisering af det rigtige støberi til opgaven eller udførelse... Støberiteknologi
  • Designorienteret LCA

    Er det nye produktkoncept mere miljøvenligt end det gamle og hvad kan forbedres? Designorienteret LCA sætter tal på miljøet - omkostningseffektivt og med minimalt besvær opnås hurtigt en god indikation.

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!