Spinner Lidar

Spinner Lidar
Til at optimere den daglige drift af vindmøller har DTU Vindenergi (Risø Campus) i et tæt samarbejde med IPU udviklet en vindscanner, der kan måle aktuelle vindhastigheder 150m foran vindmøllen. Detaljeret information om vinden, før den rammer vindmøllen, kan benyttes til enten at trække mere energi ud af vinden eller til at sikre mod overbelastning af vindmøllen.

SpinnerLidar ’en er udviklet i forbindelse med Højteknologiprojektet ”Integration af vind lidars i Vindmøller” og har nu været testet i drift gennem mere end et år i Danmark.

I samarbejde med det amerikanske vind energi forskningscenter NREL skal SpinnerLidar scanneren nu monteres og styre en forsøgsmølle i Golden, USA.

Spinner Lidar

Se illustrationen af Spinner Lidaren i funktion i videoen herunder:

Se også:

 • Konstruktion og CAD

  IPU konstruerer produkter og avanceret teknisk udstyr: Fra idégenerering, konceptskabelse og gennemførende konstruktion til fungerende produkt eller udstyr, indkørt i virksomhedens produktion. IPU kan... produkt
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... DSH
 • Produktudvikling

  IPU skaber innovative løsninger baseret på anvendelse af de nyeste metoder og værktøjer til produktudvikling, kombineret med ekspertviden inden for processer og materialer. IPU vælges ofte som samarbejdspartner... Bike 2.0
 • Spinner lidar video

  Tre Short Range Scannere og en Spinner Lidar måler vindforhold omkring en vindmølle på DTU, Risø Campus. Måleresultaterne er primært til brug for DTU Risø’s forskning på området. Et mål på sigt er at... Vindscanner Spinner Lidar
 • Long range windscanner

  Når vindmølleparker i terræn eller på havet skal planlægges er det vigtigt på forhånd at kende de lokale vindforhold for at dimensionere parken korrekt. Til kortlægning af vindfelterne til disse formål... Long range windscanner
 • Spinner Lidar

  In order to optimise daily operations of wind turbines DTU Wind Energy (Risø Campus) has worked closely together with IPU to develop a wind scanner that can measure real time (up-to-date) wind speeds... Spinner Lidar

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!