Short Range Windscanner

Windscanner

Til forskningsbrug indenfor især vindmølleteknologi er der i mange situationer behov for at måle vindhastigheder meget præcist.

Til måling af vindforholdene har IPU og Risø DTU udviklet og konstrueret en vindscanner, der fra en fast position på jorden er i stand til at måle vindhastigheder i op til 300 meters højde. Ved hjælp af to uafhængigt roterende prismer kan laserlyset, der benyttes til at foretage målingerne, styres efter behov. Når laserlyset rammer partikler i luften, reflekteres lys tilbage til scanneren. Dopplerskiftet udnyttes som måleprincip til at bestemme vindens hastighed.

Ved måling med én scanner kan vindhastigheden, men ikke dens retning, bestemmes. Ved måling med tre scannere samtidig kan både vindhastighed og retning bestemmes.

Baseret på en idé og et patent fra Risø DTU har IPU gennemført udvikling, konstruktion og fremstilling af tre scannere, som Risø DTU benytter i sin forskning omkring vindmåling. IPU’s ekspertise inden for udvikling og konstruktion har været med til at sikre, at vi i dag står med et robust og præcist apparat, der kan anvendes til feltstudier og yderligere forskning.

Projektet har været gennemført i et tæt samarbejde med Risø DTU, Zephir Lidat og Heason Technology.

Se illustrationen af short range scannerens funktion i videoen


Se også:

 • Konstruktion og CAD

  IPU konstruerer produkter og avanceret teknisk udstyr: Fra idégenerering, konceptskabelse og gennemførende konstruktion til fungerende produkt eller udstyr, indkørt i virksomhedens produktion. IPU kan... produkt
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... DSH
 • Vindscannere

  IPU udvikler vindscannere sammen med DTU Vindenergi, Risø Campus. Vindscannere anvendes forskningsmæssigt og kommercielt til at måle vindhastigheder på store afstande. Afstand fra vindscanneren til... Vindscanner
 • Udvikling af windscanner

  Tidsskriftet Dynamo har omtalt udviklingsarbejdet omkring en windscanner, hvor IPU har stået for udvikling, konstruktion og fremstilling af de mekaniske systemer for scanneren. Læs artiklen "Turbulente... Windscanner
 • Vapour Recovery gasventil

  Af miljøhensyn skal de benzindampe, der strømmer ud fra et køretøjs tank ved påfyldning af brændstof, kunne opfanges og føres tilbage til benzinstanderen. Dette sker i dag ved et sug, der er styret... Vapour Recovery gasventil

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!