Eco-innovation

IPU kan styrke industrivirksomheder inden for bæredygtighed og eco-performance. 
IPU tilbyder at skabe overblik over virksomhedens status inden for bæredygtighed, at udpege de indsatsområder der kan skabe merværdi og styrke forretningsgrundlaget, samt at forberede virksomheden til eksisterende og kommende miljørelateret lovgivning.

IPU råder over et omfattende sæt af metoder der kan implementeres i virksomheden hvormed eco-indsatsen kan ledes og effektiviseres. Metodesættet er udviklet i samarbejde med internationale forskergrupper og afprøvet i danske og udenlandske virksomheder.
IPU tilbyder også helt operationelt re-design eller nyudvikling af produkter, processer og materialer i virksomhedens produktprogram og produktion med henblik på optimering af eco-performance.

  1. Strategisk Eco-innovation – for overblik og gennemslagskraft.
    Gennemgribende indarbejdning af Eco-innovation i virksomhedens interne processer.

  2. Fokusering og målsætning - for en styret indsats.
    En pragmatisk analyse af produkters og processers miljømæssige forbedringspotentialer som afsæt for en fokuseret indsats.

  3. Bæredygtigt design – for operationelle forbedringer.
    Implementering af konkrete løsninger for direkte at forbedre virksomheden og produkters miljøperformance.