Konstruktion og anlæg

IPU udvikler, konstruerer og fremstiller proces- og produktionsudstyr med højt teknologisk indhold baseret på den nyeste proces- og materialetekniske viden – skræddersyet efter kundernes behov. Der er skabt stor erfaring i at omsætte forskning og udvikling i produktionsprocesser til effektivt, industrielt produktionsudstyr til forarbejdning af metaller, plast og beton samt håndtering og montering af komponenter og produkter.