Organisation og viden

Et af IPU's formål er at formidle den viden der findes i og omkring universiteter, herunder DTU, til dansk erhvervsliv. IPU trækker på egne ansattes innovationskompetencer, på DTU's såvel som øvrige universiteters kompetencer i forskning og undervisning, samt på de mange praktiske erfaringer og cases der findes i IPU's omfattende netværk i erhvervslivet.