Teknologier

IPU kan udvikle og anvende den nødvendige teknologi til udvikling og fremstilling af systemer og produkter inden for alle former for produktion herunder også fødevare, elektronik og energioptimering. IPU har en dyb faglig teoretisk viden om langt de fleste teknologier som suppleres med en eksperimentel og anvendelsesorienteret tilgang til opgaverne.