Geometrisk metrologi

Måleplade

Grundlag for optimering af konstruktion, fremstilling og funktion

IPU - Teknologiudvikling tilbyder bistand til anvendt metrologi (måleteknik) meget bredt som et alsidigt værktøj. Vi har avancerede målelaboratorier til rådighed, og udbygger løbende vor ekspertise ved deltagelse i forskningsprojekter i både ind- og udland, Herudover samarbejde vi med DTU omkring akkreditering ved CGM, Center for geometrisk Metrologi.
 
Eksempler på områder hvor IPU – Teknologiudvikling kan tilbyde bistand ved anvendelse af måleteknikken:

 • Analyse af processer og produktion
 • Sprøjtestøbning af plast
 • Fortolkning af produktspecifikationer (GPS)
 • Analyse af overflader
 • Produktudviklingsopgaver
 • Løbende produktionskontrol

IPU - Teknologiudviklings måletekniske ekspertise omfatter bl.a.:

 • Koordinatmåling, mekanisk samt optisk
 • Laserinterferometri
 • Maskintest
 • Rundhed
 • Formtest
 • Ruhed og overfladebeskrivelse, bade 2D og 3D.

Se også:

 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet
 • BAT: Eksempel på elektronikprojekt

  Projektets formål var at udvikle et nyt optisk måleinstrument. Mange af apparatets funktioner kunne realiseres såvel elektrisk som mekanisk. Krav som stor pålidelighed, let betjening, let servicering... BAT
 • Elektronmikroskopi

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere assistance vedr. elektronmikroskopi, blandt andet I samarbejde med DTU CEN IPU er trænet på en række forskellige instrumenter inden for avanceret elektron... materialetyper og valg
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • GD-OES

  IPU og DTU kan blandt andet tilbyde kemisk karakterisering af materialer og overflader med Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy (GD-OES). Denne metode giver en række fordele, såsom: Både... GD-OES
 • Karakterisering af materialer og overflader

  IPU tilbyder vores samarbejdspartnere assistance vedr. materialekarakterisering. Et bredt spektrum af karakteriseringsmetoder kan indgå idet IPU kan bidrage med analyser foretaget med både DTU’s samt... karakterisering
 • Konstruktionsberegninger

  Spændingsberegninger, dimensionering og rådgivning omkring konstruktioner og konstruktionsdetaljer tilbydes. Til disse analyser benyttes numeriske metoder som oftest er baseret på Finite Element Metoden... konstruktionsberegning
 • Kontakt

  Medarbejdere IPU Nils Koppels Allé, Bygning 404, 2. sal DK-2800 Kgs. Lyngby CVR 11 88 89 33 Danske Bank, Lyngby-afdeling Kontonr.: 4316-4260137816 Telefon: (+45) 45 25 46 00 E-mail: info... Kontakt
 • Forebyggelse af korrosionsproblemer i elektronik

  IPU tilbyder rådgivning omkring korrosion i elektronik og kan foretage en lang række nyudviklede tests og analyser via CelCorr-laboratorierne. Risikoen for korrosionsproblemer i elektronikkomponenter... korrosion
 • Materiale- og friktionstest

  Til kvalitetskontrol, procesoptimering og værktøjsdesign er det afgørende at have præcis viden om de mekaniske egenskaber af udgangsmaterialet. Selv om udgangsmaterialet er specificeret indenfor en... Materiale- og friktionstest
 • Materiale- og overfladeteknologi

  IPU Teknologiudvikling tilbyder vores samarbejdspartnere rådgivning, udviklingsarbejde og optimering indenfor materiale- og overfladeteknologi. Materialer og overflader spiller en stadigt stigende... materials
 • Mekanisk prøvning

  Gennem samarbejde med Danmarks Tekniske Universitets institut DTU BYG har vi adgang til et af Nordens største forsøgscentre inden for mekanisk afprøvning. For eksempel udfører vi fuldskala-forsøg med... mekanisk prøvning

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!