Bæredygtighed

Bæredygtighed

Livscykluskonceptet

IPU arbejder med livscykluskonceptet som en rød tråd i sine ydelser. Pointen er, at hvis produkter skal miljøvurderes, er det nødvendigt at inddrage alle relevante aspekter i hele produktets livscyklus. Livscykluskonceptet benyttes derfor som rygrad i den danske produktorienterede indsats samt i den europæiske integrerede produktpolitik. Konceptet ligger til grund for en række værktøjer herfra, f.eks. miljømærker, miljøvejledninger og miljøvaredeklarationer, og IPU har siden 1990 været central i udviklingen af den danske UMIP-metode - en internationalt anerkendt metode til livscyklusvurdering (LCA).

IPU udfører projekter inden for disse emner for industri og myndigheder i ind- og udland. Sideløbende med en særlig satsning på forskningsaktiviteter om metodeudvikling og kemikalievurdering i LCA, har IPU i den anden ende af spektret arbejdet med udvikling af LCA-forenklingsværktøjer til industrien. Der er gennem årene udført en lang række milljøvurderinger af produkter, ligesom der er opbygget en omfattende database til at understøtte LCA-arbejdet.

Renere Teknologi

IPUs Renere Teknologi faggruppe arbejder for og med industrien i udvikling og implementering af ressourcebesparende og mindre miljøbelastende processer og produktionssystemer samt substitution af farlige kemikalier. Vi har udviklet og implementeret løsninger i bl.a. tekstilindustrien, grafisk industri, galvanoindustrien, papirindustrien og vaskeriindustrien og har stor ekspertise i håndtering af vand i industrien generelt. Gruppen har udviklet metoder, værktøjer, idékataloger og håndbøger til industriens arbejde med at spare og genbruge vand, energi og kemikalier samt substituere farlige stoffer, og vi har stor ekspertise i vandbehandling og genbrug af vand i industrien.

Se også:

  • Ecodesign

    Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning. Virksomheder med produkter til såvel forbrugere som virksomheder, ser sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening. Eco-design... disassembled
  • Eco-design: Bæredygtig produktudvikling

    Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning og virksomheder indenfor produkter til forbrugere og industri ser selv sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening. Eco-design er...
  • Konkurrence potentialet i Eco-innovation

      Identificer produktets miljø-konkurrence potentiale:   – optimer konkurrencefordele på et globaliseret marked Miljø som konkurrenceparameter får i de kommende år stigende betydning. Videnstunge, højteknologiske...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!