Fejldetektering og diagnose

Sensor

IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret med henblik på produktionsoptimering. I nogle tilfælde vil det bedste resultat opnås ved fysisk modellering af det system der skal overvåges mens der i andre tilfælde er tilstrækkeligt at basere detekteringen udelukkende på historiske data uden yderligere kendskab til fysikken bag adfærden. I begge tilfælde har IPU erfaring og kompetencer.

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet
 • CoolPack

  CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til brug ved dimensionering, energianalyse og -optimering af køleanlæg. CoolPack er udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion... CoolPack
 • Elektronik

  Med sit udspring fra mekaniksektoren på Danmarks Tekniske Universitet har IPU årelang erfaring i udvikling af elektronik der på en hensigtsmæssig måde understøtter mekanik. Når den optimale opdeling... elektronik
 • Undervisning i køle- og energiteknik

  Områdets ansatte har erfaring med følgende undervisningsemner på DTU:  Grundlæggende og videregående køleteknik  Simulering af energisystemer  Termodynamisk Modellering  Herudover... Køle- og energiteknik
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... mekatronik
 • Metodeanvendelse

  IPU's arbejde inden for produktudvikling er blandt andet baseret på et meget bredt fundament af forskellige fremgangsmåder, metoder, værktøjer, tankemåder m.m. Flere af disse er udviklet af IPU i samarbejde... metodeanvendelse
 • Modeller

  IPU fremstiller ofte funktionsmodeller af de produkter og det udstyr der udvikles. Funktionmodellerne fremstilles i forskellige materialer og i varierende kompleksitet. I nogle tilfælde kan vigtige... model
 • Software

  Med sin tætte tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet har IPU-Produktudvikling specialiseret sig i udvikling af software baseret på anvendelse af avancerede tekniske algoritmer. software
 • Ull Meter måler stress

  Ull Meter er et banebrydende måleinstrument til objektiv måling af den individuelle stress-tilstand. På samme måde, som en blodtryksmåler kan bestemme et blodtryk, giver Ull Meter et objektivt tal for... Ull Meter måler stress
 • Akryl-modeller

  Skuemodeller der viser udvalgte principper og funktioner, kan fremstilles i transparente materialer så komplicerede bevægemønstre lettere kan ses. På billedet ses en tidlig funktionsmodel af cd-loaderen... akryl-model
 • AutomationDESIGN Centre

  AutomationDESIGN Centre er et samarbejde mellem IPU og DTU Elektro, Automation and Control. Centrets visioner og mål er at etablere partnerskab mellem industri og forskning og at tilbyde:  Gateway... automationdesign

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!