Fejldetektering og diagnose

Sensor

IPU kan bistå med udvikling af algoritmer for detektering af afvigelser i alle slags data, hvor afvigelserne kan være indikationer på fejl under opsejling eller bestemte tilstande som ønskes identificeret med henblik på produktionsoptimering. I nogle tilfælde vil det bedste resultat opnås ved fysisk modellering af det system der skal overvåges mens der i andre tilfælde er tilstrækkeligt at basere detekteringen udelukkende på historiske data uden yderligere kendskab til fysikken bag adfærden. I begge tilfælde har IPU erfaring og kompetencer.

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet
 • CoolPack

  CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til brug ved dimensionering, energianalyse og -optimering af køleanlæg. CoolPack er udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion... CoolPack
 • Elektronik

  Med sit udspring fra mekaniksektoren på Danmarks Tekniske Universitet har IPU årelang erfaring i udvikling af elektronik der på en hensigtsmæssig måde understøtter mekanik. Når den optimale opdeling... elektronik
 • Undervisning i køle- og energiteknik

  Områdets ansatte har erfaring med følgende undervisningsemner på DTU:  Grundlæggende og videregående køleteknik  Simulering af energisystemer  Termodynamisk Modellering  Herudover... Køle- og energiteknik
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... mekatronik
 • Metodeanvendelse

  IPU's arbejde inden for produktudvikling er blandt andet baseret på et meget bredt fundament af forskellige fremgangsmåder, metoder, værktøjer, tankemåder m.m. Flere af disse er udviklet af IPU i samarbejde... metodeanvendelse
 • Modeller

  IPU fremstiller ofte funktionsmodeller af de produkter og det udstyr der udvikles. Funktionmodellerne fremstilles i forskellige materialer og i varierende kompleksitet. I nogle tilfælde kan vigtige... model
 • Software

  Med sin tætte tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet har IPU-Produktudvikling specialiseret sig i udvikling af software baseret på anvendelse af avancerede tekniske algoritmer. software
 • Ull Meter måler stress

  Ull Meter er et banebrydende måleinstrument til objektiv måling af den individuelle stress-tilstand. På samme måde, som en blodtryksmåler kan bestemme et blodtryk, giver Ull Meter et objektivt tal for... Ull Meter måler stress
 • Akryl-modeller

  Skuemodeller der viser udvalgte principper og funktioner, kan fremstilles i transparente materialer så komplicerede bevægemønstre lettere kan ses. På billedet ses en tidlig funktionsmodel af cd-loaderen... akryl-model
 • AutomationDESIGN Centre

  AutomationDESIGN Centre er et samarbejde mellem IPU og DTU Elektro, Automation and Control. Centrets visioner og mål er at etablere partnerskab mellem industri og forskning og at tilbyde:  Gateway... automationdesign