Laboratorieudstyr

tribologi

I mere end 50 år har IPU udviklet udstyr og værktøjer til anvendelse i laboratorier såvel i forskningsinstitutioner som i industrivirksomheder. Udstyret er ofte fuldt instrumenteret med sensorer og dataopsamling, således at eksperimenter og tests kan gennemføres under kontrollerede forhold. Ved at anvende IPU til sådanne opgaver frigives der tid hos udviklingsingeniøren til at fokusere på de forskningsmæssige og produktionsforberedende opgaver. IPU har den teoretiske forståelse for de opgaver udstyret skal løse samt stor praktisk erfaring i konstruktionsarbejdet såvel tegnings- som fremstillingsmæssigt.

Se også:

 • Fremstilling af prototyper & småserieproduktion

  De stigende krav om fleksibel og hurtig fremstilling af prototyper i plademateriale har ført til udviklingen af en ny proces ”SPIF” (Single Point Incremental Forming). Med processen fremstilles komplicerede... Fremstilling af prototyper
 • ICU-monitor

  I forbindelse med ICU-behandling på hospitaler kan der være behov for en kontinuert måling af blodsukkerindholdet i kroppen på forskellige typer af traumepatienter. Vi havde etableret en laboratoriemodel... ICU-monitor
 • Akryl-modeller

  Skuemodeller der viser udvalgte principper og funktioner, kan fremstilles i transparente materialer så komplicerede bevægemønstre lettere kan ses. På billedet ses en tidlig funktionsmodel af cd-loaderen... akryl-model
 • Batterier dræber bakterier

  Skræddersyet overfladebelægning fungerer som et batteri der kan hæmme eller bremse udviklingen af bakterier i fødevareindustriens maskiner. udsatte områder i maskinerne bliver påført et biologisk hæmmende... Batterier dræber bakterier
 • Craftengine

  IPU har for det norske firma Viking Development Group stået for udvikling, fremstilling og test af en ny type varmemotor baseret på én dobbeltvirkende cylinder. Motoren er designet til at producere... Craftengine
 • Eksempel på brugertest: Disc Dispenser

  Funktionsmodeller der indeholder alle væsentlige egenskaber benyttes dels til afprøving af tekniske forhold, dels til at undersøge kommende brugeres reaktioner på det ny produkt. På billedet ses en... brugertest
 • Fjernaflæsning af elmålere

  Eltel Networks rådgiver, designer, bygger og vedligeholder løsninger til tele- og datakommunikation samt forsyningsvirksomheder. I forbindelse med et generationsskifte af elmålere står Eltel Networks... Fjernaflæsning af elmålere
 • Kølekasette

  »I traditionelle salgsautomater for læskedrikke er kølesystemet en integreret del af apparatet. For at minimere fremstillings- og serviceomkostninger på disse salgsautomater tog Danfoss, på baggrund... Kølekasette
 • Konstruktion

  IPU konstruerer produkter og avanceret teknisk udstyr. Vi håndterer aktiviteterne fra idégenerering, konceptskabelse, gennemførende konstruktion til fungerende produkt eller udstyr. Vi benytter os af... konstruktion
 • Konstruktionsberegninger

  Spændingsberegninger, dimensionering og rådgivning omkring konstruktioner og konstruktionsdetaljer tilbydes. Til disse analyser benyttes numeriske metoder som oftest er baseret på Finite Element Metoden... konstruktionsberegning
 • LEAN produktudvikling – fokus på de tidlige faser

  Som helhed får produkter flere og flere funktioner, dermed bliver samspillet mellem »menneske og maskine« stadig mere komplekst. Af Lars Hein, Administrende direktør for IPU Stadig flere virksomhederne... LEAN-produktudvikling - fokus på de tidlige faser
 • Materiale- og friktionstest

  Til kvalitetskontrol, procesoptimering og værktøjsdesign er det afgørende at have præcis viden om de mekaniske egenskaber af udgangsmaterialet. Selv om udgangsmaterialet er specificeret indenfor en... Materiale- og friktionstest

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!