Beton

Bridge
IPU har deltaget i et antal projekter om beton og har via DTU-Byg adgang til avancerede laboratorier, hvor forskellige betonblandinger kan testes. IPU har bl.a. deltaget i et projekt støttet af HøjteknologiFonden indenfor udvikling af højstyrkebeton til byggebranchen, hvor det kan anvendes til facaderenovering og elementbyggeri.

Se også:

  • Højstyrkebeton til facaderenovering

    For at efterisolere den ældre boligmasse samt modernisere det ydre indtryk, monteres der facadeelementer på de eksisterende ydervægge. Tykkelsen af facadeelementerne har stor betydning for den mængde... Connovate FEM
  • Kursus i korrosionsteknologi

    IPU kan tilbyde både kurser i grundlæggende korrosionsteknologi og i avanceret korrosionsteknologi. I et kursus vedrørende grundlæggende korrosionsteknologi kan ingeniører uden forudgående kendskab... korrosion