Kurser og kompetenceløft

Kurser og kompetenceløft

IPU tilbyder virksomhedsinterne seminarer, kurser og efteruddannelsesforløb inden for hele vores kompetencespektrum. IPU's materiale er opbygget således at der på baggrund af en dialog om behov og udfordringer kan skabes et kursus der præcis afspejler virksomheden og medarbejdernes behov. 

Arrangementerne kombinerer faglige indlæg fra DTU- og IPU-kolleger med projekteksempler fra IPU eller fra virksomheden selv. I workshops og opgaver kan anvendes cases fra medarbejdernes dagligdag, og uddannelsesforløbet kan om ønskeligt bygges op så det direkte supporterer et igangværende projekt.

Se også:

 • Idémetoder og løsningsvalg

  Formålet med kurset er at give deltageren indsigt i hvordan løsningsalternativer skabes og vurderes i en konkret projektsituation. Der indøves systematiske og kreative idémetoder til opsøgning af... idémetoder og løsningsvalg
 • Industriel design

  Formålet med kurset er at øge ingeniørers forståelse for betydningen af design og øge evnen til at se og forstå designkvaliteter. Desuden er det målet at fremme motivation, viden og evne til et godt... industriel design
 • integreret-produktudvikling

  Formålet med kurset er at samle deltagerne om fælles erkendelser af behov for og løsninger på integration og effektivisering i produktudviklingen, til holdningsskift og til opfattelse af fælles mål... intergreret produktudvikling
 • Livslang uddannelse - Efteruddannelse

  IPU efteruddanner ingeniører i dansk industri. IPU vil typisk indgå i et samarbejde med virksomheden, således at kurset tilpasses virksomheden og dens aktuelle situation. Dette betyder også at virksomhedens... efteruddannelse
 • Efteruddannelse i mekanismekonstruktion

  Formålet med kurset er bredt: at føre kursusdeltagerne ind i den begrebsverden der omgiver læren om bevægelse af mekaniske systemer samt håndtere nogle af de teknikker man med fordel kan benytte når... mekanismekonstuktion
 • Miljørigtig konstruktion (DFE)

  Industrien bliver mere og mere præget af miljørelaterede krav inden for både produkt- og produktionsområder. Formålet med kurset er at introducere emnet 'Miljørigtig konstruktion', at dyrke miljørigtig... DFE
 • Miljøvaredeklarationer

  Miljøvaredeklarationer er et middel til kommunikation af produkters og tjenesters miljøforhold "i tal og ord". Miljøvaredeklarationer – MVDer (eller Environmental Product Declarations – EPDs) er under...
 • Montagerigtig konstruktion

  Formålet med kurset er at bibringe deltagerne værktøjer og tankemåder der sætter dem i stand til at udvikle produkter der er opbygget ud fra et montagemæssigt hensyn. Der gives en indføring ved at... industriel design
 • Procedure for produktudvikling

  »Udvikling af nye produkter som dækker kundernes behov, er et af de væsentligste konkurrenceparametre på stomimarkedet. Denne erkendelse er baggrunden for, at Stomidivisionen i Coloplast valgte at indføre... Procedure for produktudvikling
 • Struktureret fremgangsmåde

  Formålet med kurset er at sætte kursusdeltageren i stand til at arbejde med strukturerede fremgangsmåder i udviklingsarbejdet. Der trænes i evnen til at strukturere udviklingsarbejdet gennem at kunne... struktureret fremgangsmåde
 • Betjeningsrigtig konstruktion

  Formålet med kurset er at give deltagerne værktøjer der gør dem i stand til at vurdere og konstruere betjeningsvenlige brugerflader. Kurset giver en indføring i området 'Menneske-Maskin Samspil'. ... betjeningsrigtig konstruktion
 • CoolPack

  CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til brug ved dimensionering, energianalyse og -optimering af køleanlæg. CoolPack er udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion... CoolPack