Laser

Laser

Lasere har i mange år spillet en vigtig rolle inden for fremstillingsprocesser. IPU har oparbejdet mange års viden inden for b.la. skæring, svejsning og hulboring. Vi kan tages med på råd ved indkøb af systemer og være med til at sikre at virksomheden investerer i den korrekte maskine.

IPU råder også over et fleksibelt laser laboratorium med state-of-the-art single mode fiberlasere. Her er det f.eks. muligt at teste og udvikle svejsemetoder med meget små højintense stråler.

Se også:

 • Rotationsenhed til diffraktiv optik

  IPU har designet og konstrueret en enhed til rotation af diffrative optiske elementer i en laserstråle. Enheden er en delleverance i højteknologiprojektet Robocut, hvor hologrammer skal omforme laserstrålen der bruges til laserskæring, og derved forbedre laserskæreprocessen. Der er derfor strenge krav til tolerancer, styring, dynamik og køling. DOE-rotor
 • Ny kraftfuld fiberlaser på IPU

  IPU har anskaffet en ny kraftfuld fiberlaser på 1kW, som vi gerne bruger til fremstilling af prototyper og procesoptimering indenfor laserskæring og -svejsning Lasersvejsning
 • DOEFLAC

  IPU initierer og leder EUROSTARS-projekt inden for skæring med fiberlasere. Laserskæring er en meget udbredt og veludviklet produktionsteknologi. Den dominerende laserkilde til skæring har i 30 år... DOEFLAC
 • Fleksibelt laserlaboratorium

  Skal du have undersøgt fiberlaserens muligheder inden for svejsning og skæring eller produceret et mindre antal lasersvejste eller -skårne emner, kan IPU hjælpe dig. Kombinationen af IPU's kompetencer... Lasersvejsning
 • Robocut

  ROBOCUT er navnet på et dansk udviklingsprojekt der med støtte fra Højteknologifonden skal udvikle ny robotbaseret laserskæreteknologi. Missionen med det nye ROBOCUT-projektet, der er støttet af penge... Robocut
 • Multistråle fiberlasersvejsning

  Ph.d.-projektet "Multistråle fiberlasersvejsning" er et studie af multilaserstrålesvejsning med højeffekt single mode (SM) fiberlasere med det formål at udvikle optimale svejsekonfigurationer i industrien... Multifiberlaserstrålesvejsning
 • Nye lasere, nye muligheder fra mikro- til makrobearbejdning

  Technology Update Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 13.00 - 16.00 I de seneste år er der hele tiden dukket nye lasertyper op som har potentiale i den industrielle produktion. Dette er såvel lasere... Nye lasere - nye muligheder
 • New powerful fibre laser at IPU

  IPU has purchased a new powerful 1kW fibre laser, which can be used for making prototypes and process optimisation within laser cutting and welding. Lasersvejsning
 • Selektiv mikrometallisering af polymerer

  IPU - Produktion er, sammen med Institut for Produktion og Ledelse (IPL), initiativtager til innovationskonsortiet Polymetal. Gennem arbejdet i dette konsortium, der stadig er aktivt, har IPU fået praktisk... selektiv mikrometallesering
 • Fremstilling af værktøjer til mikroformgivning

  Udviklingen går mod flere og flere mekaniske mikrokomponenter i et moderne produkt. Til fremstilling af disse stilles der stigende krav til de tilhørende værktøjsteknologier. De konventionelle processer... små metalemner
 • Multi beam fiber laser welding

  The PhD project "Multi beam fiber laser welding" is a study of multi laser beam welding with high impact single mode (SM) fiber laser with the purpose of developing optimal welding configurations in... Multifiberlaserstrålesvejsning

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!