Massiv/plade

massiv forgivning
IPU benytter nogle af verdens førende eksperter indenfor plastisk formgivning i særdeleshed koldflydepresning. Inden for pladeformgivning bruger IPU SPIF (Single Point Incremental Forming) til fremstilling af prototyper og produkter i små seriestørrelser. Konventionel dybtrækning og hydroformgivning beherskes ligeledes af IPU. Alle former for massiv- og pladeformgivning kan simuleres ved anvendelse af kommercielle Finite Element programmer dedikeret til plastisk formgivning. Simuleringerne understøttes af verificerende eksperimenter i IPU’s laboratorier under kontrollerede forhold. Såfremt materialeparametrene ikke kendes kan IPU udføre de nødvendige materialetest.
IPU møder gerne op til et uforpligtende møde og præsenterer hvorledes vi mener I kan optimere jeres formgivningsprocesser.

Se også:

 • Konstruktion og optimering af et Light Utility Vehicle

  Jepper'en er et elektrisk Light Utility Vehicle til det private og offentlige marked, der forener design, kvalitet og funktionalitet på et nyt uhørt højt niveau i segmentet. Jepper’en vil kunne fås... Jepper - Light utlity vehicle
 • Materialetransport med Discrete Element Modelling (DEM)

  For at imødekomme et stigende krav til hurtig udvikling og optimering af produktionsudstyr har IPU investeret i software, som gør det muligt at analysere materialetransport i udstyr, hvor hvert enkelt... Simulering af coating tabletter
 • Fem-forging

  Produktion af koldflydepressede komponenter foregår meget ofte hos "små- og mellemstore virksomheder" (SMV). Sådanne virksomheder har svært ved at bære omkostningen til en fuldtidsansat udviklingsingeniør... Fem-forging
 • Fremstilling af prototyper & småserieproduktion

  De stigende krav om fleksibel og hurtig fremstilling af prototyper i plademateriale har ført til udviklingen af en ny proces ”SPIF” (Single Point Incremental Forming). Med processen fremstilles komplicerede... Fremstilling af prototyper
 • Få adgang til unik viden om fremstilling af små metalkomponenter.

  IPU har gennem 10 år arbejdet med fremstilling af små metalkomponenter gennem et antal internationale og nationale projekter. De små metalkomponenter, de såkaldte "miniatureemner", indgår i mange moderne... små metalemner
 • AdEC-projekt

  Avanceret overfladebehandling – reduktion af friktion i motorer IPU var i perioden 1/1-2013-31/12-2014 en af de centrale partnere i udviklingsprojektet AdEC ”Advanced low friction engine coatings... AdEC-projekt
 • Højstyrkebeton til facaderenovering

  For at efterisolere den ældre boligmasse samt modernisere det ydre indtryk, monteres der facadeelementer på de eksisterende ydervægge. Tykkelsen af facadeelementerne har stor betydning for den mængde... Connovate FEM
 • ESO ELT: Overflader til at opdage universets gåder!

  IPU udvikler proces og automatiseringskoncept til vedligehold af spejlene på verdens største stjerneteleskop i Chile Credit: ESO
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • Formgivning af polymerer

  IPU har gennem flere udviklingsprojekter investeret i at opbygge kompetencer inden for formgivning og sammenføjning af polymerer. Formgivningen kan være gennem plastiske deformationer i enten kold eller... Formgivning af polymerer
 • Ny generation af piezoelektriske aktuatorer

  Noliac er en danskejet virksomhed, som er på forkant med udviklingen når det gælder fremstillingen af mere modstandsdygtige og billigere piezoelektriske aktuatorer. Virksomheden står i spidsen for et... HIPER-Act

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!