Støbning

Støberiteknologi

IPU tilbyder rådgivning inden for støberiteknologi. Der tilbydes ydelser lige fra produktoptimering til støbning, valg af materiale/legering, lokalisering af det rigtige støberi til opgaven eller udførelse af små skalaproduktion eller forsøg via smelteovne hvor der kan smeltes op til 150 kg.

Se også:

  • Miljøguide

    For at gøre miljødata anvendelige uden brug af avancerede beregningsværktøjer har IPU i samarbejde med Teknologisk Institut og Danske Støberiers Brancheforening udviklet et forenklet beregningsværktøj... Støberi
  • Integregret modellering

    I dag simuleres mange fremstillingsprocesser såsom støbning, svejsning, varmebehandling og plastisk formgivning med numeriske programmer med henblik på at optimere fremstillingsprocessen. Herved opnås... Integreret modellering

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!