Støbning

Støberiteknologi

IPU tilbyder rådgivning inden for støberiteknologi. Der tilbydes ydelser lige fra produktoptimering til støbning, valg af materiale/legering, lokalisering af det rigtige støberi til opgaven eller udførelse af små skalaproduktion eller forsøg via smelteovne hvor der kan smeltes op til 150 kg.

Se også:

  • Miljøguide

    For at gøre miljødata anvendelige uden brug af avancerede beregningsværktøjer har IPU i samarbejde med Teknologisk Institut og Danske Støberiers Brancheforening udviklet et forenklet beregningsværktøj... Støberi
  • Integregret modellering

    I dag simuleres mange fremstillingsprocesser såsom støbning, svejsning, varmebehandling og plastisk formgivning med numeriske programmer med henblik på at optimere fremstillingsprocessen. Herved opnås... Integreret modellering