Industriel design

Industriel design

Industriel design har til formål at bibringe produkter og maskiner egenskaber der rækker ud over det umiddelbart funktionelle. Selv teknologisk tunge produkter forventes i dag at besidde egenskaber der taler til følelserne, og egenskaber der gør produkterne er lette at forstå, betjene og bruge. Industriel design hos IPU hviler på omfattende erfaringer med design for danske og udenlandske virksomheder kombineret med et stærkt metodegrundlag inden for blandt andet menneske/maskin-samspil og robust betjening. IPU arbejder med brugerinddragelse i designforløbet og råder over mange forskellige teknologier til frembringelse af fysiske og digitale produktmodeller.

Hos IPU er industriel design tæt koblet med den ingeniørmæssige udvikling, således at form og funktion følges ad i en samlet optimering. IPU tilbyder at levere begge dele i et udviklingsprojekt, alternativt at levere industriel design til virksomhedens egen interne produktudvikling. 

Se også:

 • Håndbetjening for Invacare EC-Høng A/S

  Designet af en håndbetjening til plejesenge er sket i tæt samspil med brugerne, Invacare EC-Høng og Klaus B. Dyhr. Der blev fremstillet flere designmodeller som blev testet og kommenteret af brugerne... invacare
 • Betjeningsdesign: Håndbetjening til plejesenge

  »I samarbejde med Invacare EC-Høng A/S og Klaus B. Dyhr har IPU været med til at udvikle en ny håndbetjening. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde med brugeren. IPU har i projektet arbejdet med konceptudvikling... Håndbetjening til plejesenge
 • Designeksempler: EKC

  Danfoss producerer og sælger køleprodukter, herunder styringer til overvågning og indstilling af fx kølemontre. Danfoss udviklede i 2000 den første generation af EKC'er til brug for styring af køling... EKC
 • Brug af design i den tidlige fase

  Det kan være en stor fordel at inddrage designdimensionen allerede meget tidligt i et udviklingsforløb. Også selvom produktet er meget teknisk orienteret og en overvejende del af udfordringerne ligger... designfase
 • Designproces

  Alle produkter har et design! Designet er strukturen, formen, størrelsen, overfladerne og de farver produktet er blevet givet. Hvordan disse faktorer er blevet givet er for det meste konstruktørens... designproces
 • Betjeningsdesign: Håndbetjening til hospitalssenge

  I samarbejde med Invacare og Klaus B. Dyhr har IPU været med til at udvikle en ny håndbetjening til hospitalssenge. Sengene bruges mere og mere i private hjem. Udviklingen af den nye håndbetjening... control unit
 • Industriel design

  Godt design skabes i et samarbejde. IPU løser industriel design opgaver, både som helhedsløsninger hvor industriel design indgår på linie med øvrige konstruktionstekniske dicipliner og som enkeltstående... industriel design
 • Menneske-Maskine samspil - MMI

  Brugervenlighed har voksende betydning som konkurrenceparameter. Den tid hvor produkter solgte alene på deres tekniske ydeevne er forbi. Men betjeningen er usynlig og derfor svær at håndtere som designobjekt... MMI
 • Agil udvikling

  Kendskab til agile/accelererede udviklingsprocesser muliggør succesfuld gennemførelse af design- og udviklingsprojekter over betydeligt kortere tidsperioder end almindelige stage-gate projekter. Den...
 • Craftengine

  IPU har for det norske firma Viking Development Group stået for udvikling, fremstilling og test af en ny type varmemotor baseret på én dobbeltvirkende cylinder. Motoren er designet til at producere... Craftengine
 • Design af køleregulator

  »Danfoss Køleelektronik ønskede at udvikle en prisbillig køleregulator: EKC 201/301. Regulatoren skulle udvide Danfoss' produktprogram, så programmet spændte fra stand-alone-løsninger til ar styre køleanlæg... Design af køleregulator

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!