Mekatronik

DSH

Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner muligheder for synergi. Potentialet er ekstra funktionalitet, økonomisk optimering og øget differentiering i forhold til konkurrerende produkter. Udviklingen af mekatroniske produkter sker ofte i projektgrupper hvis medlemmer også tæller ikke-teknikere, som fx læger, i forbindelse med udvikling af medicotekniske produkter. Virksomheder i fødevare-, medico- og maskinindustrien udvikler i dag apparattekniske produkter der indeholder mekanik, elektronik og software. Ud over kompetencer inden for klassisk mekanik og elektronik  er der hyppigt også krav om indsigt i mekanismekonstruktion, dimensionering, elektronikdesign, softwareudvikling i forbindelse med motorstyring, sensorteknologi, datapræsentation eller brugerinterface, for at produkterne for alvor kan distancere sig. Integration af kompetencer er et område som IPU har stor erfaring med. 

Et samarbejde med IPU betyder adgang til ekspertise på mekatronikområdet, sparring med de mest erfarne udviklere samt enkel, fleksibel og hurtig resultatskabelse. Vores team af teknologi- og produktudviklere tilgodeser en optimal allokering og integration af funktionerne i produktet og sikrer perfekt samspil mellem funktionalitet, struktur og byggemåde.

IPU kan supportere alle trin i virksomhedens forløb mod at realisere fremtidens avancerede apparattekniske produkter.

Se også:

 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet
 • Rotationsenhed til diffraktiv optik

  IPU har designet og konstrueret en enhed til rotation af diffrative optiske elementer i en laserstråle. Enheden er en delleverance i højteknologiprojektet Robocut, hvor hologrammer skal omforme laserstrålen der bruges til laserskæring, og derved forbedre laserskæreprocessen. Der er derfor strenge krav til tolerancer, styring, dynamik og køling. DOE-rotor
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... mekatronik
 • Elektronik

  Med sit udspring fra mekaniksektoren på Danmarks Tekniske Universitet har IPU årelang erfaring i udvikling af elektronik der på en hensigtsmæssig måde understøtter mekanik. Når den optimale opdeling... elektronik
 • Oliemåler med GPRS

  LindCom er en innovativ, teknologibaseret opstartsvirksomhed, der udvikler et af de mest innovative systemer til overvågning og indberetning af niveau i olietanke over hele verden. Med egenudviklede... Oliemåler med GPRS
 • Sensor til måling af næringsindholdet i spildevand

  »Danfoss ønskede at udvikle en sensor til måling af næringssaltindholdet i spildevand under og efter spildevandsbehandlingen. Vi havde brug for ekstern assistance til dele af elektronikudviklingen... Sensor til måling af næringsindholdet i spildevand
 • Software

  Med sin tætte tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet har IPU-Produktudvikling specialiseret sig i udvikling af software baseret på anvendelse af avancerede tekniske algoritmer. software
 • Spinner Lidar

  Til at optimere den daglige drift af vindmøller har DTU Vindenergi (Risø Campus) i et tæt samarbejde med IPU udviklet en vindscanner, der kan måle aktuelle vindhastigheder 150m foran vindmøllen. Detaljeret... Spinner Lidar

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!