Produkt-service systemer

PSS

For mange kunder er det ikke det fysiske produkt som efterspørges, men brugen og nytten af produktet. I stigende grad ønsker kunder ikke at bekymre sig om installation, vedligeholdelse eller bortskaffelse - de er interesseret i funktionaliteten når produktet anvendes.

Produkt/service-systemer (PSS) er en innovationsstrategi der integrerer produkter og tjenesteydelser i et system der kontinuerligt fokuserer på brugsværdien af produkter i forhold til kundens aktiviteter. Idéen er at kunden kun betaler for brugen af produktet når behovet opstår, og at det fysiske produkt kan ændre status; i nogle tilfælde forbliver produktet i virksomhedens ejerskab og ansvar igennem hele livet. På denne måde kan virksomheden understøtte deres kunders aktiviteter og forbedre produkterne så de optimeres kundens behov, hvad enten det er øget pålidelighed, reducerede driftsomkostninger, forlænget levetid for produktet, osv... PSS repræsenterer dermed samtidig en troværdig og opnåelig tilgang til bæredygtig forretningsskabelse til gavn for både bundlinje, kunden og miljø.

PSS giver virksomheder nye muligheder:

 • Konkurrence der ikke længere kun er baseret på pris, tid og teknisk kvalitet, men på de parametre der egentlig betyder mest for kunden.
 • Ansvar for det fysiske produkt sikrer virksomheden (og myndigheder) at produktet bruges, vedligeholdes og bortskaffes på en optimal måde gennem hele dets liv.
 • Indsigt i kundens aktiviteter der tillader systematisk opsamling af viden til udvikling af nye produkter og serviceydelser.
 • Ejerskab af de fysiske produkter forbliver tit hos virksomheden gennem hele produktets liv, således at brug af naturlige ressourcer kan rationaliseres ved genbrug, opgradering og fornyelse af produkter i et lukket system.
 • Opsyn og kontrol over produkter gennem hele produktlivet giver gode betingelser for opfyldelse af miljøkrav.

I PSS flyttes fokus i produktudvikling fra at kunne sælge så mange produkter som muligt til at udvikle produkter og servicer der tilbyder kunden lige præcis det han/hun har behov for.

IPU tilbyder virksomheder og organisationer konsulentbistand til at udvikle PSS koncepter der kan skabe en bæredygtig forretning baseret på eksisterende kompetencer og produkter. IPU er førende indenfor området i tæt samspil med den nyeste forskning ved DTU, eksempelvis som central partner i innovationskonsortiet, PROTEUS. Vi fokuserer på hvad produktets grundlæggende funktion betyder for kundernes aktiviteter og udarbejder idéer til hvordan en kombination af produkter og serviceydelser bedst kan understøtte disse aktiviteter. IPU har erfaringerne til samtidig at vurdere disse koncepter ud fra tekniske, forretnings- og miljømæssige aspekter.

Se også:

 • Metodeanvendelse

  IPU's arbejde inden for produktudvikling er blandt andet baseret på et meget bredt fundament af forskellige fremgangsmåder, metoder, værktøjer, tankemåder m.m. Flere af disse er udviklet af IPU i samarbejde... metodeanvendelse
 • PROTEUS

  IPU deltog som teknisk servicepartner i innovationskonsortiet PROTEUS. Igennem 4 år er en velfunderet grobund skabt for udvikling og implementering af Produkt-Service Systemer i danske virksomheder. PROTEUS
 • Produkt/service-systemer (PSS)

  For mange kunder er det ikke det fysiske produkt som efterspørges, men brugen og nytten af produktet. I stigende grad ønsker kunder ikke at bekymre sig om installation, vedligeholdelse eller bortskaffelse...
 • Concurrent Development in Manufacturing

  Titel: Concurrent Development in Manufacturing – based on dispositional mechanisms Forfatter: Olesen, J. Udgivelsesinfo: IPU 1992 Bestil: bogen kan ikke anskaffes, da den er udgået fra forlaget Concurrent Development in manufacturing
 • Designorienteret LCA

  Er det nye produktkoncept mere miljøvenligt end det gamle og hvad kan forbedres? Designorienteret LCA sætter tal på miljøet - omkostningseffektivt og med minimalt besvær opnås hurtigt en god indikation.
 • Eco-design: Bæredygtig produktudvikling

  Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning og virksomheder indenfor produkter til forbrugere og industri ser selv sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening. Eco-design er...
 • Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling

  Titel: Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling Forfattere: Tim McAloone, DTU Management & Niki Bey, IPU Produktudvikling Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret... Guide til miljøforbedringer gennem produktudvikling
 • Integrated Product Development

  Titel: Integrated Product Development Forfattere: Andreasen, M. Myrup & L. Hein Udgivelsesinfo: 2000, kun på engelsk Pris: 200,- ekskl. moms. Bestil: tp@ipu.dk  Integrated Product Development

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!