Vindscannere

Vindscanner

IPU udvikler vindscannere sammen med DTU Vindenergi, Risø Campus. Vindscannere anvendes forskningsmæssigt og kommercielt til at måle vindhastigheder på store afstande. Afstand fra vindscanneren til de områder, hvor vindhastigheder måles kan typisk variere fra 50 meter til ti kilometer. Målingerne foretages ved hjælp af laserlys og bevægelige optiske systemer hvor Doppler-effekten benyttes til at bestemme vindhastighederne.

Eksempler på konkrete anvendelser af vindscannere: 

 • Til planlægning af nye vindmølleparker foretages kortlægning af vindforhold i terræn. 
 • For at advare piloter måles vindstød omkring landingsbaner i lufthavne. 
 • Information om vindhastigheder benyttes til at regulere driftsparametre for vindmøller. 
 • Til forskning indhentes ny viden om aerodynamiske forhold omkring vindmøller.

Flyhaveri Vindmøllepark

Der har været fremvist postere og produktblade om vindscannerne:

Se også:

 • Spinner Lidar

  Til at optimere den daglige drift af vindmøller har DTU Vindenergi (Risø Campus) i et tæt samarbejde med IPU udviklet en vindscanner, der kan måle aktuelle vindhastigheder 150m foran vindmøllen. Detaljeret... Spinner Lidar
 • Udvikling af windscanner

  Tidsskriftet Dynamo har omtalt udviklingsarbejdet omkring en windscanner, hvor IPU har stået for udvikling, konstruktion og fremstilling af de mekaniske systemer for scanneren. Læs artiklen "Turbulente... Windscanner
 • vindscanner video

  Vindscanner monteret på vindmølle i vindmølle park Vindscanner video
 • Short Range Scanner til WindEEE

  Vindscannere består af mekaniske/optiske systemer, der ved hjælp af laserlys (doppler-effekt), kan måle vindhastigheder meget præcist på store afstande. På billederne ses den seneste version af et... Short range scanner til WindEEE
 • WindScanner.eu

  IPU er partner i EU projektet ”WindScanner.eu”, hvor det overordnede formål er at udbrede teknologier og forskningsresultater omkring vindmåling især til brug for vindmølleindustrien i EU. DTU Vindenergi... Windscanner vindmølle
 • Short Range Windscanner

  Til forskningsbrug indenfor især vindmølleteknologi er der i mange situationer behov for at måle vindhastigheder meget præcist. Til måling af vindforholdene har IPU og Risø DTU udviklet og konstrueret... Windscanner
 • Long range windscanner

  Når vindmølleparker i terræn eller på havet skal planlægges er det vigtigt på forhånd at kende de lokale vindforhold for at dimensionere parken korrekt. Til kortlægning af vindfelterne til disse formål... Long range windscanner
 • Spinner lidar video

  Tre Short Range Scannere og en Spinner Lidar måler vindforhold omkring en vindmølle på DTU, Risø Campus. Måleresultaterne er primært til brug for DTU Risø’s forskning på området. Et mål på sigt er at... Vindscanner Spinner Lidar
 • Steen Andreasen

  Jeg er senioringeniør hos IPU, og har i hele min karriere arbejdet med produktudvikling fra idéfase til indkøring i produktion. Jeg har tidligere været ansat i to forskellige virksomheder i den grafiske industri, og har som konsulent hos IPU arbejdet for en lang ræ... Steen Andreasen

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!