Elektronik

Elektronik

IPU tilbyder rådgivning, opbygning og optimering af elektronik i forbindelse med udvikling af produkter og produktionssystemer.
IPU er opdateret med den nyeste viden indenfor elektronikdesign, programmering, komponentvalg m.m. og kan assistere virksomheder fra idéstadiet frem til løbende produktion. Vores medarbejders brede faglighed og forskningsbaserede baggrund gør, at IPU er den oplagte partner til integrerede udviklingsforløb hvor flere forskellige elektronik-kompetencer skal i spil.

Se også:

 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • Elektronik

  Med sit udspring fra mekaniksektoren på Danmarks Tekniske Universitet har IPU årelang erfaring i udvikling af elektronik der på en hensigtsmæssig måde understøtter mekanik. Når den optimale opdeling... elektronik
 • Mekatronik

  Mange tidligere mekaniske produkter er i dag mekatroniske, idet de udnytter et samspil mellem mekanik, elektronik og software til realisering af funktionalitet. Anvendelsen af flere teknologier åbner... mekatronik
 • Rotationsenhed til diffraktiv optik

  IPU har designet og konstrueret en enhed til rotation af diffrative optiske elementer i en laserstråle. Enheden er en delleverance i højteknologiprojektet Robocut, hvor hologrammer skal omforme laserstrålen der bruges til laserskæring, og derved forbedre laserskæreprocessen. Der er derfor strenge krav til tolerancer, styring, dynamik og køling. DOE-rotor
 • Software

  Med sin tætte tilknytning til Danmarks Tekniske Universitet har IPU-Produktudvikling specialiseret sig i udvikling af software baseret på anvendelse af avancerede tekniske algoritmer. software
 • Tværfaglig konceptskabelse

  I tæt samarbejde med en række større danske virksomheder er der udviklet en systematisk metodik der understøtter den indledende konceptskabelse i tværfaglige projekter. Metodikken har også vist sig... tværfaglig konceptskabelse
 • Projektledelse af tværfaglige udviklingsprojekter

  IPU fungerer ofte som ekstern projektleder i udviklingsprojekter med tværfagligt indhold. Fordelen er projektlederens uafhængighed af organisationen, frigjorthed fra traditionsargumenterede løsningsvalg... tværfaglig projektledelse
 • Assistance i hele udviklingsprojektet

  Succesfuld produktudvikling kræver rådighed over alle de kompetencer, der skal anvendes i det komplette projektforløb. Processen skal styres helt fra den indledende idéudvikling frem til den afsluttende... Assistance i hele udviklingsprojektet
 • BAT: Eksempel på elektronikprojekt

  Projektets formål var at udvikle et nyt optisk måleinstrument. Mange af apparatets funktioner kunne realiseres såvel elektrisk som mekanisk. Krav som stor pålidelighed, let betjening, let servicering... BAT
 • IN SPE

  Nye design af elektronikkabinetter IPU deltager som partner i Innovationskonsortiet IN SPE, der har til formål at udvikle nye design af elektronikkabinetter som vil øge pålideligheden af elektronikken...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!