Køle- og energiteknik

Køle og Energiteknik

Området tilbyder faglig assistance baseret på et stærkt fundament inden for anvendt termodynamik, simulering og køleteknik. 
Endvidere er der i området stor erfaring med formulering og ledelse af både offentligt finansierede projekter (typisk finansieret af Energistyrelsen) og ydelser for og i samarbejde med industrien.

Hvis du har spørgsmål af typen: 

 • Hvor lidt energi kan et givent system nøjes med? 
 • Hvor varm/kold bliver en komponent? 
 • Hvor stor en varme-/kuldeydelse er tilstrækkelig, og hvilket fysisk princip og teknisk løsning vil være mest konkurrencedygtig? 
 • Hvor hurtigt kan en nedkøling/opvarmning ske? 
 • Hvor kan jeg finde kompetence til udvikling og afholdelse af et energi- eller køleteknisk kursus? 

så henvend dig gerne for en uforpligtigende drøftelse af, om og hvordan IPU Køle- og Energiteknik kan hjælpe i samarbejde med de øvrige kompetencer på IPU.

Arbejdsområder:

 • Software og simulering: Vi har mange års erfaring med softwareudvikling til forskellige platformer og formål. Arbejdet er typisk tilknyttet termodynamiske problemstillinger eller varmetransport, men vi har også lavet databaseapplikationer, hurtige algoritmer til indlejrede systemer som PLCer eller web-baserede løsninger. Vores hold er fleksibel og vi har erfaringer med C/C++, Delphi/Pascal, Python, Javascript, MATLAB, EES, Modelica...
 • Modellering: Modeller kan bruges til at fremme forståelsen af en given proces og til at estimere opførslen ved ændrede driftstilstande. I et udviklingsprojekt bruges modeller til at reducere antallet af fysiske forsøg og for at optimere designet af systemer og komponenter. Vi laver modeller i mange detaljeringsgrader og kan hjælpe dig med statiske analyser (f. eks. EES) såsom dynamiske beregninger (f. eks. Modelica).
 • Energioptimering: Vi kan bruge vores erfaring indenfor termodynamikken og varmetransport for at lave optimeringer af køleprocesser eller produktionstrin.
 • Undervisning: Vi tilbyder gerne kurser eller dokumentation i forbindelse med vores andre aktiviteter. Dette kunne for eksempel være en introduktion til nogle af vores softwareprodukter eller generel undervisning indenfor termodynamik eller specifikke køletekniske fænomener. 

Hurtige genveje:

Seneste nyheder:

 • Pack Calculation Pro er den bedste kølesoftware: Det store EU-projekt SuperSmart Supermarket har leveret de første resultater og IPUs software Pack calculation Pro bliver omtalt som det bedste værktøj for at regne på supermarkedernes køleanlæg i rapport nr. 5 "Computational tools for supermarket planning".
 • Dataanalyse skaber store besparinger for Maersk Line: I samarbejde med Maersk Line har IPU udviklet overvågningssoftware som væsentligt reducerer omkostninger, optimerer arbejdsgange og forbedrer cold-chain transparens for virksomhedens kølecontainere. Overvågningssoftwaren er en del af Maersk Lines Remote Container Management (RCM) som benytter gps-sporing og dataopsamling i alle Maersk Line’s kølecontainere via udstyr installeret på hele flåden af kølecontainere. Læs videre ...
 • CraftEngine - et lille kraftværk du har råd til: Viking Heat Engines' (VHE) nye produktlinje "CraftEngine", konverterer lavtemperaturvarme på mellem 90 °C og 200 °C og derover til 10 kW eller 40 kW værdifuld elektricitet på en pålidelig og økonomisk fordelagtig måde. VHE og AVL Schrick har designet en stempelekspansionsmaskine til småskala organic Rankine cycles baseret på bilteknologi, og IPU har bidraget til mange af udviklingsprojektets faser. Læs videre ...
 • Beregninsprogrammer til Danfoss: Skræddersyede beregningsprogrammer til køleprocesser eller -komponenter kan accelere udviklingsprocesserne og give effektive resultater på kort tid for mange virksomheder og deres kunder. IPU udvikler for en lang række kunder tekniske beregningsværktøjer til køle- og energissytemer som kan anvendes til enten internt eller eksternt brug hos kunden. IPU kan stå for både udvikling af beregningsalgoritmerne og den grafiske brugerflade så programmet fremstår som et professionelt, fuldendt og brugbart produkt. Læs videre ...

Se også:

 • Downloads

  Pack Calculation Pro - Årsenergiforbrug af køleanlæg - herunder transkritiske anlæg Simpel ettrins CO2 - Undervisningsprogram til illustrering af transkritiske processer CoolPack - Kredsprocesberegning... Downloads
 • Software og simulering

  Anvendelse  Der er mange anvendelser for simulering:  Procesdesign (CO2 som kølemiddel)  Komponentvalg og dimensionering (energirigtig projektering)  Systemregulering (energioptimal... Software og simulering
 • CoolPack

  CoolPack er en samling af køletekniske beregningsprogrammer til brug ved dimensionering, energianalyse og -optimering af køleanlæg. CoolPack er udviklet på Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion... CoolPack
 • Fejldetektering og diagnose

  Ved at overvåge og diagnosticere kan man identificere uregelmæssigheder og fejl der er under opsejling. Derved kan der spares mange ressourcer på fejltilstande i såvel produkter som produktionsudstyr... Fejldetektering og diagnose
 • CraftEngine - Et lille kraftværk du har råd til

  I år lancerede Viking Heat Engines (VHE) deres nye produktlinje "CraftEngine", som konverterer lavtemperaturvarme på mellem 90 °C og 200 °C og derover til op til 10 kW eller 40 kW værdifuld elektricitet... Prototype A of the CraftEngine
 • Dataopsamling skaber driftsbesparelser for Maersk Line

  I samarbejde med Maersk Line har IPU udviklet overvågningssoftware som muliggør betydelige omkostnings-besparelser primært knyttet til fysisk inspektion af kølecontainere. Overvågningssoftwaren er... RCM installations and benefits
 • Energioptimering

  Metoder til energioptimering knytter sig tæt til avanceret, men også praktisk brug af termodynamik. Grundlæggende indgår der følgende fire hovedelementer: ... Energioptimering
 • Undervisning i køle- og energiteknik

  Områdets ansatte har erfaring med følgende undervisningsemner på DTU:  Grundlæggende og videregående køleteknik  Simulering af energisystemer  Termodynamisk Modellering  Herudover... Køle- og energiteknik
 • Modellering

  Modeller kan udvikles på mange detaljeringsniveauer, og af mange årsager er det hensigtsmæssigt at identificere det tilstrækkelige niveau.  Hvis man eksempelvis er interesseret i energiproduktion eller... Modellering
 • Pack Calculation II

  Udviklingen af Pack Calculation II er stoppet. Se Pack Calculation Pro for nyeste version. Pack Calculation II
 • Pack Calculation Pro

  Pack Calculation Pro er et simuleringsværktøj til sammenligning af årsenergiforbruget af køleanlæg og varmepumper: Beregn driften af køleanlæg og varmepumper på timebasis året rundt (= 8760 driftspunkter...
 • Pack Calculation Pro

  Pack Calculation Pro is a simulation tool for calculating and comparing the yearly energy consumption of refrigeration systems and heat pumps: Calculate performance each hour of the year (= 8760...

Open position - Thermodynamic modelling

Modellering

Are you passionate about solving and modelling real industry problems within thermodynamics and other fields? Do you want to team up with IPU in supporting our global industry clients developing radically better and more efficient products and processes based on our advanced analyses, concepts and tools within modelling of thermodynamic systems?

Join us!