Miljøteknologi

miljø

IPU tilbyder udviklingsarbejde, forskning og rådgivning inden for miljøteknologi. Arbejdet kan bla. omfatte procesanalyse, procesoptimering og -validering kombineret med miljøvurdering af processer, herunder ressourceforbrug og livscyklusscreening af udvalgte produkter.

Se også:

 • Designorienteret LCA

  Er det nye produktkoncept mere miljøvenligt end det gamle og hvad kan forbedres? Designorienteret LCA sætter tal på miljøet - omkostningseffektivt og med minimalt besvær opnås hurtigt en god indikation.
 • Ecodesign

  Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning. Virksomheder med produkter til såvel forbrugere som virksomheder, ser sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening. Eco-design... disassembled
 • Konkurrence potentialet i Eco-innovation

    Identificer produktets miljø-konkurrence potentiale:   – optimer konkurrencefordele på et globaliseret marked Miljø som konkurrenceparameter får i de kommende år stigende betydning. Videnstunge, højteknologiske...
 • Aquavalens

  IPU deltager som SMV i EU-projektet Aquavalens, der har til formål at beskytte europæernes sundhed ved at forbedre metoder til påvisning af patogener i drikkevand og vand der anvendes til madlavning... aquavalens
 • Eco-design: Bæredygtig produktudvikling

  Bæredygtighed hænger sammen med sund forretning og virksomheder indenfor produkter til forbrugere og industri ser selv sammenhængen mellem at adressere miljøaspekter og øget indtjening. Eco-design er...
 • Konstruktion med bioplast

  Bioplast benyttes i stigende grad til at erstatte konventionel plast af de udbredte typer, fx polyethylen, men nu også mere krævende plasttyper så som polyamid og fiberforstærkede materialer hvor autoindustrien... bio castor
 • Miljøfarligt stof - PFOS

  Miljøfarligt stof anvendt i forkromningsindustrien kan substitueres En vigtig dansk undersøgelse om at finde erstatning for det miljø- og sundhedsskadelige stof PFOS, der anvendes som hjælpekemikalie... Miljøfarligt stof - PFOS
 • Skadelige miljøgasser

  IPU bidrager til et projekt hvor der skal udvikles et sensorsystem til at måle emissionen af skadelige miljøgasser i både skibsfart samt landbaserede energianlæg, med fokus på NOx (NO og NO2). Sensorsystemet... skib
 • Miljøvaredeklarationer

  Miljøvaredeklarationer er et middel til kommunikation af produkters og tjenesters miljøforhold "i tal og ord". Miljøvaredeklarationer – MVDer (eller Environmental Product Declarations – EPDs) er under...
 • PolySort

  IPU har, i samarbejde med Image House A/S, netop startet et nyt projekt finansieret af Miljøstyrelsen. Formålet med projektet er at demonstrere at en fleksibel maskine til sortering af plastaffald kan...